Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 6 | 89-108

Article title

Kapitał moralny w polu gry: konwersja i akumulacja

Authors

Content

Title variants

EN
Moral capital in the game field: conversion and accumulation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca rozpoznaje mechanizmy konwersji kapitałów właściwe wybranym grom społecznym, co z kolei dostarcza objaśnień procesu komodyfikacji moralności. Wnioski przedstawiające strukturę relacji pomiędzy kapitałem finansowym i moralnym wykorzystane zostają do analizy dwóch praktycznych przykładów: koncepcji MDG i CSR. Praca wprowadza użyteczny sposób mówienia o zjawiskach z pogranicza ekonomii i etyki, co pozwala formułować dalsze problemy badawcze.
EN
The paper recognizes mechanisms of capital conversion among given social games, which allows in turn to explain the process of commodification of morality. Conclusions depicting the structure of relations between the financial and moral capitals are used to analyze two practical examples: the concepts of MDGs and CSR. The paper proposes a useful way of addressing phenomena on the borderline of economics and ethics, which allows to formulate further research problems.

Publisher

Journal

Year

Issue

6

Pages

89-108

Physical description

Contributors

References

 • Berne E. (2013), W co grają ludzie?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Bourdieu P. (2007), Szkic teorii praktyki, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty
 • Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Bourdieu P., Wacquant L. (2011), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Brudny zysk (2013), CentrumCSR.PL, Warszawa, http://www.centrumcsr.pl/wp-content/uploads/2013/10/Raport_Brudny-Zysk.pdf
 • Coulby H., Collinson H. (2014), Stop unikaniu opodatkowania przez korporacje. Przewodnik – sprawiedliwość podatkowa a rozwój, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa
 • The Elephant in the Room. How to Finance our Future? (2014), (eds.) Dossani S., Ege A., Action Aid International, Johannesburg, http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/the_elephant_in_the_room_-_how_to_finance_our_future.pdf
 • EU Development Aid and the Millennium Development Goals. Report (2013), Special Eurobarometer 405, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_405_en.pdf
 • Foucault M. (2002), Porządek dyskursu, słowo/obraz terytoria, Warszawa
 • Fritz T. (2015), Międzynarodowe umowy inwestycyjne pod lupą, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa
 • Gadamer H.-G. (1993), Sztuka jako gra, symbol, święto, Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 • Haidt J. (2012), The Righteous Mind, Pantheon Books–Random House, New York
 • Harris R., Provost C. (2013), Millennium development goals: big ideas, broken promises?, “The Guardian” 24 września [10.02.2016]
 • Huizinga J. (2011), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Aletheia, Warszawa
 • Investing in Development. A practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals (2005), UN Report, (ed.) Sachs J., United Nations Development Project, Earthscan, London
 • Kane J. (2001), The Politics of Moral Capital, Cambridge University Press, Cambridge
 • Klein N. (2014), No logo, Muza, Warszawa
 • Lehner G. (2015), What Have the Millennium Development Goals Achieved?, The Borgen Project, http://borgenproject.org/millenniumdevelopment-goals-achieved/ [10.02.2016]
 • MacLeod J. (1995), Ain't No Makin' It: Aspirations and Attainment in a Low Income Neighbourhood, 2nd ed., Westview Press, Boulder
 • Mills C.W. (1961), Elita władzy, Książka i Wiedza, Warszawa
 • Nietzsche F. (2006), Tako rzecze Zaratustra, Vesper, Poznań
 • Ossowska M. (2012), Socjologia moralności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Petronzio M. (2014), Consumers Are Willing to Pay More for Sustainability, on.mash.to/20NC2dd
 • The power of engagement (2009), KPMG, Hong Kong, http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/CSR-power-of-engagement-0903.pdf
 • Sztompka P. (2015), Kapitał moralny: brakujące ogniwo naszego rozwoju, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/Opinie/310049889-Kapital-moralny-brakujace-ogniwo-naszego-rozwoju.html#ap-1 [10.02.2016]
 • Turner V. (2005), Gry społeczne, pola i metafory, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • United Nations Millennium Declaration (2000), UN General Assembly Resolution, UN A/Res/55/2 http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
 • Zarzycki R. (2013), Inflacja informacji i spektukalaryzacja sensów jako źródła hiperrealności, w: Nadmiar i brak, (red.) Dąbrowska K., Huculak Ł., Jernajczyk J., Skowron B., Zakrzewska M., Zarzycki R., Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Akademickie, Wrocław
 • Zarzycki R. (2015), Światowa Organizacja Głodu, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, http://igo.org.pl/glodowa-organizacja-handlu/ [10.02.2016]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c520eae0-598b-4b5b-b8e6-ace9f0c070bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.