Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 155-161

Article title

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR SZKOŁY ZAWODOWEJ – RAPORT Z BADAŃ

Content

Title variants

EN
FACTORS DETERMINING THE CHOICE OF VOCATIONAL SCHOOL – RESEARCH REPORT

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto problem czynników determinujących wybór szkoły zawodowej, w oparciu o raport z badań pilotażowych. W badaniu diagnostycznym zastosowano metodę ilościową, wykorzystując technikę ankiety. Badanie przeprowadzono na próbie 107 uczniów klas pierwszych Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu przy ul. Rybaki 17. Na podstawie uzyskanych wyników można ustalić, że: 1) głównymi determinantami wyboru podmiotowej szkoły zawodowej są jej prestiż i opinia, lokalizacja placówki oraz możliwość odbycia praktyk zagranicznych (Niemcy, Finlandia, Litwa); 2) najsilniejszymi źródłami doradztwa oraz wsparcia przy podejmowaniu wyboru szkoły są: własna decyzja oraz rodzice. Wnioski z badań wyznaczają ścieżkę rozwoju działań promocyjnych i strategii rekrutacyjnych.
EN
The article addresses the problem of factors determining the choice of a vocational school, based on a report from a pilot study. The diagnostic test used a quantitative method - a questionnaire. The research was conducted on a sample of 107 first-class Technical School of Construction in Poznan, Rybaki street, no. 17. The presented results establish that: 1) the main determinants of subject selection of a vocational school are its prestige and opinion, location of the facility and the possibility of foreign internships (Germany, Finland, Lithuania ); 2) the strongest sources of counseling and support when choosing a school are their own decision, as well as parents. The conclusions from the research determine the directions of effective recruitment activities.

Year

Issue

1

Pages

155-161

Physical description

Dates

published
2018-06-30

Contributors

  • Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

References

  • Bogaj A., Człowiek w środowisku pracy, [w:] S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.), Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Poznań 2008.
  • Czarnecki K., M., Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008.
  • Kowolik P., Praca jako wartość w strukturach kategorii społecznych (zarys teoretyczny), [w:] E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (red.), Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, tom 2, Wydawnictwo PTP, IIBNP, UZ, Zielona Góra 2015.
  • Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
  • Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.
  • Pietrulewicz B., Problemy edukacyjne i profesjologiczne w rozwoju organizacji, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty-wyzwania, antynomie, Bydgoszcz 2008.
  • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001.
  • Plewka Cz., Kilka refleksji dotyczących kształtowania umiejętności planowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego, „Problemy Profesjologii” 2016, nr 1.
  • Zespół Szkół Budownictwa Nr 1, www.zsb1.poznan.pl [30.03.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c525a7a8-a499-464e-a16d-9d7aa70601b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.