Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 2(19) | 211-240

Article title

Social reading w kontekście nowych technologii: historia, rodzaje, projekty

Authors

Content

Title variants

EN
Social Reading in Context of New Technologies: History, Types, Projects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Social reading jest zjawiskiem angażującym w czytanie jednego tekstu większej grupy ludzi. Celem artykułu jest wyjaśnienie, na czym to zjawisko polega, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego czytania online. Założenie jest dość proste: ludzie chcą dzielić się tym, co czytają, swoimi przemyśleniami, opiniami itd. i chcą, by na nie reagowano. Technologia w sposób naturalny i oczywisty jest świetnym aktywatorem tego typu działań. Dzięki temu czytanie – czynność, która zazwyczaj kojarzy się ze spędzaniem czasu samemu – staje się doświadczeniem wspólnotowym. Na podstawie analizy i krytyki piśmiennictwa artykuł omawia istotę social reading – jego rozwój, różne definicje i typy oraz prezentuje wybrane projekty z tego zakresu.
EN
Social reading is a phenomenon that engages people in group reading. The aim of this article is to explain social reading with special regard to its online type. As a concept, social reading is quite simple. It is based on the belief that people want to share what they have read, their thoughts, and comments etc. with others so they can receive feedback. Technology is an obvious and natural enabler for those needs. Thanks to that, reading which is associated with the „alone time” becomes a social experience. On the grounds of analysis of texts relevant to the subject, this article discusses essence of social reading – its development, various definitions and types and it presents selected social reading projects.

Year

Volume

10

Issue

Pages

211-240

Physical description

Dates

published
2017-12

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • A Booklover’s New Best Friend [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.amazon.com/gp/product/B00ZV9PXP2/ref=topnav_storetab_kstore?th=1.
 • AuYeung Catherine, Dalton Sheila, Gornall Sandra, Book Buzz. Online 24/7 Virtual Reading Clubs and what We’ve Learned about Them. „Canadian Journal of Library and Information Practice and Research“ [online] 2007, No. 2 (2) [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/237/527.
 • Bazán Babczonek Joanna, Global Publishing and Reading Statistics [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.internationalpublishers.org/images/annual-reports/2015_online_ statistics.pdf.
 • Buczek Jan Paweł, Czytanie społecznościowe. Analiza istniejących rozwiązań i projekt nowych funkcji i zastosowań [praca inżynierska, promotor: doc dr inż Marek Średniawa] [online] Warszawa 2016 [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://repo.bg.pw.edu.pl /index.php/pl/r#/info/bachelor/WUTe5938dae461941c6832de84423cc0f45/?tab=&r=diploma&lang=pl&affil=IT.
 • Comment Press. A Word Press Plugin for Social Texts in Social Contexts [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://futureofthebook.org/commentpress/.
 • Cordón-García José-Antonio, Alonso-Arévalo Julio, Gómez-Díaz Raquel, LinderDaniel, Social Reading. Platforms, Applications, Clouds and Tags (Chandos Publishing Social Media Series) [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.scribd.com/read/282654970/Social-Reading-Platforms-Applications-Clouds-and-Tags.
 • Erler Michael, Platona krytyka pisma/oralności oraz teoria pryncypiów [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://peitho.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/03.pdf.
 • Future of The Book. People [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.futureofthebook.org/people.html.
 • Hilts Paul, Night Kitchen Offers Multimedia Authoring Tool [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.publishersweekly.com/pw/print/20010507/24068-night-kitchen-offers-multimedia-authoring-tool.html.
 • Hoffert Barbara, The Book Club Exploded. „Library Journal“ [online] 2006, no. 131(12) [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://lj.libraryjournal.com/2006/07/library-services/the-book-club-exploded/#_.
 • Howard Jennifer, With „Social Reading” Books Become Places to Meet [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.chronicle.com/article/Social-Reading-Projects/135908/.
 • Johnson Larry, Smith Rachel, Willis Holy, Levine Alan, Haywood Keene, The 2011 Horizon Report [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/HR2011.pdf.
 • Kids & Family Reading Report™ 5th Edition [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://d5i0fhmkm8zzl.cloudfront.net/Kids_And_Family_Reading_Report-5thEdition.pdf.
 • Kisilowska Małgorzata, Paul Magdalena, Zając Michał, Jak czytają Polacy? Raport badawczy projektu „Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e-tekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać” [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-czytają-Polacy-raport-końcowy.pdf.
 • Koryś Izabela, Kopeć Jarosław, Zasacka Zofia, Chymkowski Roman, Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku [online]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2017, 119 s. [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1493378303.pdf.
 • Kozlowski Michael, Is Social Reading the Future of eBooks? I Hope Not! [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://goodereader.com/blog/commentary/is-social-reading-the-future-of-ebooks-i-hope-not.
 • LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, pod red. Grzegorza Gmiterka, Mikołaja Ochmańskiego i Marcina Roszkowskiego [online]. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015,218 s. [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.sbp.pl/wydawnictwo/LaTeI_portal.pdf.
 • Lloyd Delia, Five Reasons to Join a Book Club, „Huffington Post“ [online] 04.27.2010 [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.huffingtonpost.com/delia-lloyd/five-reasons-to-join-a-bo_b_476162.html.
 • Malgras Clementine, The Future of the Book Is Social. Bob Stein’s Insights [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://labodeledition.wordpress.com/2014/04/10/introduction-to-bob-steins-vision-of-the-future-of-the-book/.
 • Mannella Allison, What Is „Social Reading” and why Should Libraries Care? Wyniki ankiety [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://tametheweb.com/2011/06/14/what-is-social-reading-and-why-should-libraries-care-a-ttw-guest-post-by-allison-mennella/.
 • Michalak Dominika, Koryś Izabela, Kopeć Jarosław, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku [online]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2016, 113 s. [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf.
 • Moyer Steve, What IF?.„Humanities” [online] 2009, vol. 30, No. 4 [dostęp 30 września 017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.neh.gov/humanities/2009/julyaugust/feature/what-if.
 • Opydo Paweł, Post na tablicy grupy THORN. Teorie, rozkminy, sekrety [online] 15.08.2015 [dostęp 30 września 2017] Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/groups/1695761303990235/permalink/1696245897275109/.
 • Pireddu Mario, Social Reading. An Opportunity for New Ways of Learning [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.researchgate.net/publication/272191044.
 • Pokorna-Ignatowicz Katarzyna,Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy [online]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, 76 s. [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://books.google.pl/books?id=LfYF2p9AMRsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
 • Pondel Jolanta, Cechy informacji dostępnych w Internecie, „Informatyka Ekonomiczna” 2006, nr 9, s. 366–369.
 • Reading Literature in the Digital Age [online] [dostęp30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.futurelearn.com/courses/reading-digital.
 • Social Book [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://theopenutopia.org/social-book/.
 • Social Book. Guidelines [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.livemargin.com/socialbook/client/info_page.html#page=guideline.
 • Special Eurobarometer 399. Cultural Access and Participation [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http:// ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399 _380_en.htm.
 • Stein Bob, A Taxonomy of Social Reading. Category 4 [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://futureofthebook.org/social-reading/category-4/index.html.
 • Stein Bob, A Taxonomy of Social Reading. A Proposal. Categories 1, 2, 3 [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://futureofthebook.org/social-reading/categories-1-2-3/index.html.
 • Stetkiewicz Lucyna, Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę…, Toruń 2011.
 • Stevens J. Richard, The Kindle vs. the Nook. Two Models of Social Reading. „International Journal of the Book“ [online] 2009, no. 9 [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://ijb.cgpublisher.com/product/pub.27/prod.458.
 • Tod Mary K., A Writer of History. Wyniki ankiety „Readres Survey” [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://awriterofhistory.com/reader-surveys/2015-reader-survey/.
 • Tod Mary K., A Writer of History. Wyniki ankiety „Favourite Reading Oriented Sites. Readres Choice” [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://awriterofhistory.com/2014/02/17/favourite-reading-oriented-sites-readers-choice/.
 • Tod Mary K., Social Media & Social Reading – an Author’s View [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.writersworkshop.co.uk/blog/social-media-social-reading-an-authors-view/.
 • What Is a Book Club? [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bookclubs-resource.com/book-club.php.
 • Zickuhr Kathryn, Rainie Lee, A Snapshot of Reading in America in 2013 [online] [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pewinternet.org/2014/01/16/a-snapshot-of-reading-in-america-in-2013/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c52a8c68-bb97-45ab-b839-2029ad5a2214
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.