Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 10 | 71-88

Article title

Kościoły w Finlandii

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od czasów reformacji (XVI w.) luteranizm w Finlandii był wyznaniem narodowym, a Kościół ewangelicko-luterański przez kilka stuleci posiadał status Kościoła Państwowego. Wyznanie protestanckie traktowano jako jeden z elementów wchodzących w skład struktur państwowych. W osobie monarchy koncentrowała się zarówno władza polityczna, jak i religijna, co oznaczało, że król był najwyższym zwierzchnikiem, a także pierwszym członkiem kościoła. Ewolucja protestantyzmu w Finlandii doprowadziła z czasem do formalno-prawnego odstąpienia Kościoła ewangelicko-luterańskiego od statusu Kościoła Państwowego. Współcześnie określany on jest mianem Kościoła Narodowego. Autorka probuje odnaleźć odpowiedź na pytanie: czy mimo braku wyraźnych przepisów formalno-prawnych w tym zakresie Kościół ewangelicko-luterański w Finlandii w rzeczywistości wciąż posiada w jakimś stopniu status Kościoła Państwowego czy też nastąpił zdecydowany rozdział w stosunkach państwo-Kościół z pełnym zachowaniem zasady autonomii i niezależnosci Kościoła od państwa?

Year

Volume

10

Pages

71-88

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji

References

 • A. Gwiżdż, Uwagi wstępne do konstytucji Finlandii [w]: Konstytucje Finlandii, Włoch, Niemieckiej Republiki Federalnej, Francji, red. A. Burda, M. Rybicki, Wrocław 1971, s. 8.
 • A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 74.
 • H. Beyer, Die Entwicklung der schwedischen Kirchenverfassung im Spiegel neueren Schrifttums, ZevKR 7 (1959/60), s. 66
 • I. Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967, s. 180
 • I. Dübeck, Kirchenfinanzierung der nordischen Länder, ZevKR 47/2 (2002), s. 387.
 • J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, wydanie III, Warszawa 2006, s. 26 i nn.
 • J. Osiński, Konstytucja Finlandii, opracowanie i tłumaczenie, Warszawa 1997, s. 5.
 • M. Grzybowski, Eduskunta. Parlament Finlandii, Warszawa 2001, s. 5;
 • M. Grzybowski, Systemy polityczne współczesnej Skandynawii, Warszawa 1989, s. 10;
 • M. Klinge, Krótka historia Finlandii, Helsinki 1997, s. 15.
 • M. Kotirantą, Kirche, Staat und Religionsfreiheit in Finnland, ZevKR 45 (2000), s. 238 i nn.
 • N. Herlitz, Elements of Nordic Public Law, Stockholm 1969, s. 8 i nn;
 • P. Błachut, Kościół Szwedzki a państwo. Dzieje wzajemnych relacji do połowy XX w., „Myśl Protestancka” Nr 1-2 (25-26) /2003, s. 82;
 • S. Sagan, Współpraca parlamentu i rządu w Szwecji, Katowice 1989
 • T. Cieślak, Historia Finlandii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983
 • Y. Blömstedt, A Historical Background of the Finnish Legal System [w]: Finnish Legal System, Helsinki 1966, s. 7 i nn.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c549ba50-b835-4ea6-8373-9ebc7e7a17c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.