Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(23) | 229-237

Article title

Dyglosja a proces socjalizacji

Authors

Content

Title variants

EN
Diglossia and the socialisation process

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author discusses the concept of diglossia in the sociolinguistic aspect, but also in the cognitive one, assuming the significance of the opposition between the language of primary socialisation (unofficial and spoken) and the language of secondary socialisation (official and written) for the cognitive development of an individual functioning in a situation of diglossia. A broad interpretation of the concept is supported in the paper, with the author extending it to cover also the simultaneous presence of a minority language (as the language of primary socialisation) and the general language of the dominant culture (as the language of secondary socialisation) due to the clearly separate nature of their functioning.

Contributors

 • Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska

References

 • Berger P., Luckmann T., 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa.
 • Cieszyńska J., 2006, Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Kraków.
 • Ferguson Ch.A., 1959, Diglossia, “Word”, vol. 15, issue 2.
 • Fishman J.A., 1991, Bilingual education, Amsterdam–Philadelphia.
 • Giddens A., 2004, Socjologia, przeł. Szulżycka A., Warszawa.
 • Kurcz I., 2000, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.
 • Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.
 • Miodunka W., 1990, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, w: Miodunka W., red., Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa–Kraków.
 • Nalborczyk A.S., 2003, Zachowania językowe imigrantów arabskich w Austrii, Warszawa.
 • Sztompka P., 2002, Socjologia, Kraków.
 • Skudrzyk A., Warchala J., 2012, Literacy of The Young Generation in a Diglossic Environment, Katowice.
 • Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przeł. Rączaszek J., Warszawa.
 • Wróblewska-Pawlak K., 2004, Język – Tożsamość – Imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa.
 • Wygotski L.S., 2002, Wybrane prace psychologiczne II: Dzieciństwo i dorastanie, przeł. Brzezińska A. i in., Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c54e639e-4fee-4b8c-8bad-e4a49cec9a17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.