Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 | 1 | 17-28

Article title

Homo Consumens versus Homo Patiens (The Dilemmas of Postmodern Reality)

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The contemporary „homo consumens” does not want to accept that his ontic status is still best defined by the words „homo patiens”. Today’s attempts to eliminate suffering through constantly stimulated consumption may be considered as an act of the „degradation” of humans and humanity who by rejecting the truth about their nature as suffering creatures, paradoxically also lose the meaning of their life. If one denies suffering, then – at the same time – one closes oneself before life. For the escape from suffering is anything but the escape from life, at least the one that is experienced in a conscious and sensible way.

Contributors

author

References

 • Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.
 • Bauman Z., Konsumowanie, Wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Baumann Z., O pożądaniu, in: Z. Baumann and others, w rozmowie z Jarosławem Makowskim. Dziesięć ważnych słów. Rozmowy o dekalogu, Kraków 2002.
 • Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, translated by S. Obirek, Kraków 2006.
 • Bauman Z., Życie na przemiał, translated by S. Kunz, Kraków 2004.
 • Comte-Sponville A., Duchowość ateistyczna, translated by E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011.
 • Dziura M., Dziura, Świątynie konsumpcji. Implozja granic, in: Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, eds. D. Markowski, P. Setlak, PWSZ Tarnobrzeg, Tarnobrzeg 2008.
 • Frankl V., Homo patiens, Warszawa 1984.
 • Fromm, Mieć czy być, translated by J. Niziński, Warszawa 1989.
 • Fromm E., Serce człowieka, PWN, Warszawa – Wrocław 2000.
 • Fromm E., Rewolucja nadziei, translated by H. Adamska, introduction: M. Chałubiński, Warszawa 1996.
 • Głowacka M., Etyka reklamy: operowanie konwencją czy jej przekraczanie, in: Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku, eds. L. Karczewski, H. Kretek, Racibórz 2013.
 • Iwaszczyszyn J., Tajemnica ludzkiego cierpienia w aspekcie niektórych religii, in: Ból i cierpienie, ed. G. Makiełło-Jarża, Kraków 2010, p. 64–65.
 • John Paul II, List apostolski Salvifici Dolores, 11 II 1984, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/salvifici.html, no. 2 (17.10.2019).
 • ohn Paul II, List do ludzi w podeszłym wieku, 1 X 1999, 9, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_starszych_01101999.html (13.12.2019).
 • Konkowska J., Osoba w ujęciu Gabriela Marcela jako źródło inspiracji wychowawczych, „Forum Pedagogiczne” 2 (2015).
 • Mariański J., S. A. Wargacki, Płynne sacrum w społeczeństwie ponowoczesnym, „Uniwersyteckie czasopismo socjologiczne KUL” 17 (2016).
 • Orbik Z,, Historia filozoficznej refleksji nad cierpieniem. Przegląd wybranych stanowisk, in: Ból i cierpienie, eds. A. Makiełło – Jarży, Z. Gajda, Kraków 2007, pp. 114–115.
 • Pope Francis, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym, 19 III 2018, no.78,https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/gaudete_19032018.html (22.10.2019).
 • Popielski K., Frankl, in: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, vol. 3, Lublin 2002.
 • Popielski K., Wolicki M., Antropologiczno-filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i niektóre jej aplikacje do teorii osobowości, in: Człowiek – pytanie otwarte: Studia z logoteorii i logoterapii, ed. K. Popielski RW KUL, Lublin 1987.
 • Radziński R., Jaspers, Warszawa 1978.
 • Scheler M., Cierpienie, śmierć, życie wieczne, Warszawa 1994.
 • Świdyrowicz T., Problematyka filozoficzna w opiece paliatywnej, in: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka, ed. J. Kobuszewski, Wrocław 1997, pp. 170–171.
 • Tarnawa J., Cierpienie. Umieranie. Nadzieja, Kraków 2003.
 • Wierzbicki A., W poszukiwaniu sensu cierpienia, przemijania i śmierci, in: Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa, eds. D. Łukasiewicz, M. Siwiec, S. Warzyński, Bydgoszcz 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c550b1b1-fe4e-495f-a23d-f1dfa2b1d056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.