Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(59) | 137-146

Article title

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE KSZTAŁTOWANIA ARCHITEKTURY PRZEDSZKOLNEJ W EUROPIE

Content

Title variants

EN
Contemporary tendencies in shaping preschool architecture in Europe

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Współczesna architektura przedszkolna powinna odpowiadać na aktualne i przyszłościowe potrzeby wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb głównego użytkownika – dziecka. Celem badawczym było wykazanie nowych tendencji kształtowania architektury przedszkolnej. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, case study oraz metodę intuicyjną opartą na osobistych doświadczeniach projektowych autorki. Studium przypadku pozwoliło na wyciągnięcie wniosków – tendencje formalne, funkcjonalno-przestrzenne i prośrodowiskowe kształtowania architektury przedszkolnej w Europie są zbliżone, z uwzględnieniem lokalnych kontekstów.
EN
Contemporary architecture referring to buildings that house preschools should respond to the current and the future needs of all its users, especially to the needs of the main user, that is the child. The research goal was to show new trends in shaping contemporary preschool architecture. The literature analysis and criticism method, the case study method, as well as intuitive method based on the author’s personal design experience were applied. A case study allowed to draw the conclusion – formal, functional and spatial, as well as pro-environmental tendencies observable in shaping pre-school architecture are corresponding in Europe, with reference to local contexts.

Year

Issue

Pages

137-146

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

References

 • Banasik-Petri K. (2018), Architektura proekologiczna, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Brukalska B. (1948), Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.
 • Ingarden K. (2017), Nowa klasyfikacja polskiej architektury, „Architektura-Murator”, nr 03.
 • Marchwiński J., Zielonko-Jung K. (2017), Współczesna architektura proekologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ryńska E.D. (2001), Bioklimatyka a forma architektoniczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Starzyk A. (2019), Współczesna architektura przedszkolna. Studium obiektów zrealizowanych w Warszawie w latach 2000-2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Widera B. (2018), Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • (www1) https://www.archdaily.com/156232/kindergarten-guntramsdorf-goya?ad_medium=gallery [dostęp: 13.01.2019].
 • (www2) https://www.archdaily.com/781669/frederiksvej-kindergarten-cobe [dostęp: 13.01.2019].
 • (www3) https://www.archdaily.com/911273/terra-madre-nil-kindergarten-and-publicpiazza-luca-peralta-studio-design-and-consulting?ad_medium=gallery [dostęp: 18.02.2019].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c55428f5-09c3-4d56-a26c-085f737cd1a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.