Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 87: Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury | 197-219

Article title

Efekt domina a Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej

Title variants

EN
Domino effect and the European Union’s Common Commercial Policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem badania prezentowanego w artykule jest weryfikacja występowania efektu domina przy zawieraniu umów handlowych przez kraje Unii Europejskiej z krajami spoza Unii. Rozważania teoretyczne pozwalają na wyciągnięcie wniosków odnośnie motywów podpisywania nowych umów RTA. Według teorii domina (Baldwin 1995), rząd reportera, który będzie decydował się na podpisanie umowy RTA z krajem partnerskim, robi to ze względu na umowy handlowe wcześniej zawarte przez kraj partnerski z innymi krajami, a główną przyczyną jest efekt przesunięcia, który mógłby dotknąć reportera. W analizie wykorzystany jest model logitowy dla danych panelowych, zaś efekt przesunięcia mierzony jest liczbą umów podpisanych przez kraj partnerski, stopniem współpracy (typem zawartej umowy) oraz wielkością preferencyjnego handlu. Występowanie efektu domina znajduje potwierdzenie w opisywanych w literaturze badaniach w odniesieniu między innymi do rozszerzenia Unii Europejskiej, jednak otrzymane przez autorów wyniki nie potwierdzają występowania efektu domina przy decyzji o zawieraniu nowych umów RTA przez kraje UE.
EN
The main objective of the study described in the article is to verify the domino effect when concluding regional trade agreements (RTAs) by the countries of the European Union with partners from outside EU. Conclusions, based on theoretical considerations, might be drawn about the motives of signing new RTAs. According to the domino theory (Baldwin 1995), the main reason for a reporter country to sign to a RTA is the trade diversion effect. It has been hypothesized that governments decide on signing a RTA with a partner country that had previously signed the trade agreements with other countries. In our empirical study we use a logit model for panel data, and the diversion effect is measured by the number of contracts signed by the partner country, the degree of cooperation (a type of agreement) and the volume of preferential trade. The existence of domino effect is confirmed by previous studies described in literature by other authors with respect to, among others, widening the European Union. However, the results obtained by us do not confirm the presence of the domino effect in the considered case of signing new RTAs with countries from outside EU.

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

References

  • Baldwin R.E., A Domino Theory of Regionalism. W: R. Baldwin, P. Haaparanta i J. Kiander, Expanding Membership of the European Union, Cambridge, Cambridge University Press, str. 25-48, 1995.
  • Chamberlain G., Panel data w: Handbook of Econometrics, Elsevier, rozdział 22, str. 1247-1318, 1984.
  • Grossman G. M. i E. Helpman, The politics of free trade agreements, NBER Working Paper Series, No. 4597, 1993.
  • Helpman, E., i P.R. Krugman. Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition and the International Economy, MIT Press, Cambridge, MA, 1985.
  • Michałek J. J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, 2002.
  • Mongelli F. P. i E. Dorucci, What does European institutional integration tell us about trade integration?, 14-16, European Central Bank, 2005.
  • Rieder R., Playing Dominoes in Europe: An Empirical Analysis of the Domino Theory for the EU, 1962 – 2004, HEI Working Paper, nr 11/2006, 2006.
  • Sapir A., Domino Effects in Western European Regional Trade 1960-1992, European Journal of Political Economy, vol. 17, str. 377-388, 2001.
  • Yi, Sang-Seung. Endogenous Formation of Customs Unions under Imperfect Competition: Open Regionalism Is Good, Journal of International Economics. Vol. 41, pp 153-177. 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0866-9503

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c55429f9-50f1-402b-ac44-0e405130098b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.