Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | VIII | 255-272

Article title

KONCEPCJE BUDOWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W WARSZAWIE MIĘDZYWOJENNEJ

Authors

Content

Title variants

EN
CONCEPTS OF BUILDING THE SPORT AND ENTERTAINMENT HALL IN INTERWAR WARSAW

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the beginning of interwar period there were rather few sporting facilities in Warsaw. Due to political and military reasons, the Russian administration of Warsaw was not interested in development of such an infrastructure. After regaining independence, a lot of necessary investments in sporting facilities were held and the most important infrastructure (among others representative stadium of Polish Army and Central Institute of Physical Education) was estabished. Warsaw quickly managed to bridge the gap between other bigger cities of II Republic of Poland (Lwow, Cracow, Poznan etc.). However, Warsaw sporting and municipal authorities did not manage to create some necessary facilities. One of them was sport and entertainment hall. There were few concepts of building such a hall in interwar Polish capital. Unfortunately, none of them were realised, especially because of high costs and long duration of such an investment. The aim of this article is to recapitulate the concepts and ideas of establishment of Warsaw’s sporting hall as well as to try to answer the question why there was not even close to realise them.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.300.69.92, I.300.69.94.
 • „Jeździec i Hodowca”, 1937, nr 19; 1939, nr 17.
 • „Kronika Warszawy” 1935, nr 3.
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-S-360-2.
 • „Przegląd Sportowy”, 1930, nr 11; 1936, nr 43; 1939, nr 48.
 • Przewodnik literacki po stolicy. Praca zbiorowa staraniem Związku Literatów Polskich, Warszawa 1938.
 • „Sport”, 1912, nr 24.
 • „Stadion”, 1930, nr 11.
 • <http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19341248,warszawa-bez-nowej-hali-inwestycja-przy-stadionie-narodowym.html, 28.04.2016>.
 • <http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019393,title,Warszawa-doczeka-sie-hali-sportowej-z-prawdziwego-zdarzenia-Najpozniej-okolo-2021-roku,wid,17551847,wiadomosc.html?ticaid=116e9e, 28.04.2016>.
 • <http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/tadeusz-kuchar, 28.05.2016>.
 • Bibliografia Warszawy. Wydawnictwa zwarte 1929-1944, red. J. Durko i in., Wrocław 1984.
 • Budny J., Historia hodowli i wyścigów konnych w Polsce, [w:] 170 lat wyścigów konnych w Polsce, red. Z. Kościelski, Warszawa 2011.
 • Chełmecki J., Wkład Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w modernizację programu rozwoju kultury fizycznej w Polsce, [w:] Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i II Rzeczpospolitej, red. R. Wasztyl, Kraków 2002.
 • Dzieje Warszawy, t. 3, Warszawa w latach 1795-1914, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1976.
 • Gawkowski R., Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-1939, Warszawa 2007.
 • Gawkowski R., Futbol dawnej Warszawy, Warszawa 2013.
 • Gawkowski R., Infrastruktura sportowa międzywojennej Warszawy. Zarys tematyki, [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza nowoczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, t. 2, red. J. Chełmecki, Warszawa 2007.
 • Królikowski L., Rozwój przestrzenny Warszawy, Warszawa 2009.
 • Królikowski L., Twierdza Warszawa, Warszawa 2002.
 • Kulgawczuk R., Geneza piłki siatkowej w stulecie jej historii, „Kultura Fizyczna”, 1996, nr 7–8.
 • Paczkowski A., Prasa polska 1918-1939, Warszawa 1980.
 • Rotkiewicz M., Latek A., Maria Germanówna i początki koszykówki kobiet w Polsce (do 1939), „Sport Wyczynowy”, 1995, nr 3–4.
 • Szymański L., Kultura fizyczna w polityce II Rzeczpospolitej, Wrocław 1995.
 • Tory wyścigów konnych na Służewcu – założenia urbanistyczne i architektura krajobrazu, [w:] Bomba w górę. 166 lat wyścigów konnych w Warszawie. Katalog wystawy w Muzeum Woli m.st. Warszawy, red. K. Mórawski, Warszawa 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5566e6f-cac7-4c9d-80bd-58c85189ad5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.