Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15 | 167-180

Article title

K problematice recepce díla Paul de Vooghta (1900–1983) o Janu Husovi v českém prostředí

Content

Title variants

EN
On the Problem of the Reception of the P. de Vooght's (1900–1983) Work on Jan Hus in the Czech Thinking World
PL
Problem recepcji dzieła Paula de Vooghta (1900–1983) o Janie Husie w myśli czeskiej

Languages of publication

CS

Abstracts

EN
In this study, the author presents the situation of the Czech Catholicism in connection with the approaches to Jan Hus and the Hussite movement in the 19th and 20th century. Firstly, a monograph by Belgian Benedictine P. de Vooght helped to renew the attitude of Czech Catholics to Jan Hus. Secondly, the work of Czech scholars of the last four decades culminated on the Lateran symposium in 1999. Finally, the author presents forthcoming activities reminding the Czech Catholics of the 600th anniversary of death of the Czech reformer.
PL
W artykule autor prezentuje sytuację czeskiego katolicyzmu w kontekście jego odniesienia do Jana Husa i ruchu husyckiego w XIX i XX w. W pierwszym punkcie autor przypomina, że ważnym przyczynkiem do odnowy stanowiska czeskiego katolicyzmu wobec Jana Husa była monografia belgijskiego benedyktyna, P. de Vooght. W drugim prezentuje prace czeskich myślicieli z okresu ostatnich czterech dekad, które znalazły swój punkt kulminacyjny w sympozjum zorganizowanym na Lateranie w 1999 r. Ostatnia część opisuje planowane działania, mające na celu upamiętnienie przez czeskich katolików 600. rocznicy śmierci czeskiego reformatora.

Year

Volume

15

Pages

167-180

Physical description

Contributors

 • Cyrylo-Metodiański Wydział Teologiczny Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
 • Katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Karola w Pradze
 • Husycki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Karola w Pradze

References

 • Bartoš F.M., Recenze: „Apologie de M. Jean Huss contre son apologiste“, „Communio viatorum“ 8 (1965) č. 1, 65–74.
 • Bartoš F.M., Vzpomínky husitského pracovníka, Praha 1969.
 • Beran Josef kard., Svoboda svědomí [proslov ze 20.9.1965], in: C.V. Pospíšil (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Kostelní Vydří 2013, 220–221.
 • Braito S.M., Církev – studie apologeticko-dogmatická, Olomouc 1946.
 • Braito S.M., Církev: Tajemné tělo Kristovo, Olomouc 1948.
 • Braito S.M., Český zápas o církev ve středověku, Olomouc 1946.
 • Bugel W., Ekumeniczne spojrzenie na postać ks. Jana Husa, in: J. Budniak (ed.), Pojednanie drogą Kościoła. Dziesięciolecie encykliki „Ut unum sint“, Katowice 2006, 143–150.
 • Bugel W., Od heretyka do reformatora Kościoła. Wspólna relektura postaci Jana Husa jako fundament pojednania Kościołów czeskich i uzdrawiania pamięci historycznej narodu, in: P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski (eds.), O ekumenizmie v Roku Wiary, Lublin 2013, 391–203.
 • Cywiński B., Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie środkowo-wschodniej, sv. 1 Korzenie tożsamości, Roma 1982 [reed. Lublin 1990].
 • Denzinger H., Hünermann P., Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Bologna 1995.
 • Dobrovský J., Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur, Prag 1792.
 • Drabina J., Ohlas husitství ve Slezsku, in: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia konaného 22.–26. září 1993 v Beyreuthu, SRN, Praha 1995, 249–252.
 • Erben K.J. (ed.), Mistra Jana Husi sebrané spisy české, sv. I–III, Praha 1865–1866–1868.
 • Funda O., Masarykova interpretace Jana Husa, in: J.B. Lášek (ed.), Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia konaného 22.–26. září 1993 v Beyreuthu, SRN, Praha 1995, 300–304.
 • Glombik C., Dnešní diskuse o Husovi v Polsku, in: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia konaného 22.–26. září 1993 v Beyreuthu, SRN, Praha 1995, 246–248.
 • Hrdlička J., F.M. Bartoš a Paul de Vooght, in: J. Malíř, P. Marek (eds.), Andros probabilis – sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla CSc. k jeho 60. narozeninám, Olomouc 2005, 323–330.
 • Hus Jan, O Kościele, ed. K. Moskal Lublin 2007.
 • Jan Pavel II., Projev k účastníkům římského symposia o M. Janu Husovi, in: M. Drda, F.J. Holeček, Z. Vybíral (eds.), Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia. Papežská lateránská univerzita Řím, 15.–18. prosince 1999, Tábor 2001, 685–686.
 • Kalypton [T. Halík], 7. Hlas, „Teologické texty samizdat“ (1984) č. 13, 20–23.
 • Kalypton [T. Halík], Návrat Jana Husa, „Studie“ (1988) č.120, 443–461.
 • Kaňák M. (ed.), Hus stále živý. Sborník 550. výročí Husova upálení, Praha 1965.
 • Kejř J., Jan Hus známý i neznámý, Praha 2010.
 • Kozák J.B., Filosofické a mravní pozadí Husova kacířství, Praha 1925.
 • Kras P., Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998.
 • Kybal V., Jan Hus: život a učení, sv. II/1, II/2, II/3, Praha 1923–1926–1931.
 • Lenz A., Jan Hus (životopisný nástin), Praha 1907.
 • Lochman J.M., Husovo pojetí pravdy, „Teologické texty“ 4 (1993), 47–49.
 • Mádr O., Hus a čeští katolíci, „Teologické texty“ 8 (1997), 84–86.
 • Machovec M., Bude katolická církev rehabilitovat Husa?, Praha 1963.
 • Malý R., O smyslu českých dějin tentokrát ekumenicky, „Teologické texty samizdat“ č. 9 (1984), 32–35.
 • Masaryk T.G., Jan Hus, naše obrození a naše reformace, Praha 1896.
 • Misiurek J., K Husově „spravedlivé při“, in: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia konaného 22.–26. září 1993 v Beyreuthu, SRN, Praha 1995, 313–319.
 • Moskal K., Husův traktát „De ecclesia“, in: M. Drda, F. J. Holeček, Z. Vybíral (eds.), Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia. Papežská lateránská univerzita Řím, 15.–18. prosince 1999, Tábor 2001, 113–128.
 • Nejedlý Z., Komunisté – dědici velikých tradic českého národa, Praha 1953.
 • Novotný V. (ed.), M. Jana Husi korespondence a dokumenty, Praha 1920.
 • Novotný V., Jan Hus: život a učení, sv. I/1 a I/2, Praha 1921 a 1923.
 • Palacký F., Dějiny národu českého III/1. Od roku 1404 do roku 1424 čili od počátku nepokojůw husitských až do smrti Žižkovy, Praha 1850.
 • Pánek J., Polívka M. (eds.), Jan Hus ve Vatikánu, mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího tisíciletí, Praha 2000.
 • Ransdorf M., M. Jan Hus, Praha 1993.
 • Rechowicz M., Jan Hus, „Tygodnik powszechny” 29 (1965), č. 52.
 • Sedlák J., M. Jan Hus, Praha 1915 [reedice: Olomouc 1996].
 • Skalický K., Rozhovor o Husovi a husitství, „Studie“ (1988), č. 116–117, 197–202.
 • Skalický K., Rozhovor o Husovi a husitství, „Teologické texty“ 4 (1993), 50–52.
 • Sousedík S., Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa, Praha 1998. S. Swieżawski, Jan Hus – heretyk czy prekursor Vaticanum secundum, „Tygodnik Pow­szechny” 50 (1986) č. 6. [przedruk: „Teologické texty samizdat“, č. 11].
 • Špidlík T., Palčivá otázka českého ekumenismu, „Teologické texty samizdat“ (1984) č. 9, 35–35.
 • Vlk M. kard., Smetana P., Společné prohlášení k římskému symposiu o M. Janu Husovi, in: M. Drda, F.J. Holeček, Z. Vybíral (eds.), Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia. Papežská lateránská univerzita Řím, 15.–18. prosince 1999, Tábor 2001, 27–30.
 • Vooght P. de, Jacobellus de Stříbro († 1429) – premier théologien du hussitisme, Louvain 1972.
 • Vooght P. de, Kacířství Jana Husa, część 1–32, „Theologická revue“ 68–74 (1997–2003).
 • Vooght P. de, Lʼhéresie de Jean Hus, t. 1–2, wyd. 2., Louvain 1975.
 • Vooght P. de, Mistr Jan Hus v době ekumenismu, „Via“ 1970, č. 1, 10–13.
 • Włodek Z., Krakovská eklesiologie v době kostnického a basilejského koncilu, in: M. Drda, F.J. Holeček, Z. Vybíral (eds.), Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia. Papežská lateránská univerzita Řím, 15.–18. prosince 1999, Tábor 2001, 168–186.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5582032-2820-4840-bfdc-33ca74a338dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.