Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 9 | 1 | 122-134

Article title

Świat wartości jako pomost między chrześcijaństwem a islamem na przykładzie trylogii Zofii Kossak o krucjatach

Content

Title variants

EN
Values as a bridge between Christianity and Islam on the basis on Zofia Kossak’s trilogy about the crusades

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Chrześcijaństwo i islam to dwie wielkie religie monoteistyczne, które poza wieloma różnicami mają też sporo podobieństw. Stara się wykazać Zofia Kossak, wybitna pisarka historyczna, katoliczka. W swoich powieściach „Król trędowaty” i „Bez oręża” udowadnia, że dzieci tego samego Boga mogą nie tylko zgodnie żyć obok siebie, ale przyjaźnić się, a nawet kochać. Nietrudno jednak stwierdzić, po lekturze tych utworów, że narrator przekonany jest o wyższości chrześcijaństwa nad wszelkimi innymi religiami. Obie powieści obfitują w rozważania o przymiotach Boga, akcentując jeden z nich, miłosierdzie. Okazuje się, że ludzie są zbyt słabi i grzeszni, by pielęgnować tę cnotę. W imię religii częściej wzajemnie się nienawidzą i zabijają, niż żyją w pokoju. Obie religie są oparte na podobnych wartościach, które powinno się poznać, by zrozumieć zachowania ich wyznawców.
EN
Christianity and Islam are two great monotheistic religions, which in addition to a number of differences have also many similarities. Zofia Kossak, a prominent historical writer, a catholic, tries to demonstrate it. In her novels “The leper king” and “Blessed are the meek: a novel about St. Francis of Assisi” proves that children of the same God can live together, be friends, and even love each other. It is easy to said after reading these books that the narrator is convinced of the superiority of Christianity over all other religions. Both novels are full of discussions about the attributes of God, emphasizing one of them, mercy. It turns out that people are too weak and sinful to cultivate this virtue. In the name of religion people often hate each other and kill than live in peace. Both religions are based on similar values, which should be known in order to understand the behavior of their followers.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

122-134

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. II popr. Poznań – Warszawa 1982.
 • Bielawski, J., Islam, Warszawa 1980.
 • Goddard, H., Historia stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich, Warszawa 2009.
 • Gorecka-Kalita, J., Gwałtownicy zdobywają królestwo niebieskie, czyli o duchowości wypraw krzyżowych, „ LIST”, 2003, nr 7–8.
 • Hossein Nasr, S., Istota islamu. Trwałe wartości dla ludzkości, Warszawa 2010.
 • Kossak, Z., Krzyżowcy, t. I / II, Warszawa 1971.
 • Kossak, Z., Krzyżowcy, t. III / IV, Warszawa 1971.
 • Kossak, Z., Król trędowaty, Warszawa 1971.
 • Kossak, Z. Bez oręża, Warszawa 1964.
 • Le Goff, J., Święty Franciszek z Asyżu, Warszawa 2011.
 • Minos, G., Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Warszawa 1998.
 • Nicole, D., Wojny za wiarę. Chrześcijaństwo i Dżihad 1000–1500, Warszawa 2008.
 • Pawłowicz, Z., Modlitwa i mistyka islamu a chrześcijaństwo, „Ateneum Kapłańskie” 1987.
 • Pędziński, Z., Nad krzyżowymi kronikami Zofii Kossak, [w:] tegoż, Dalecy i bliscy. Szkice literackie, Poznań 1957.
 • Runciman, S., Dzieje wypraw krzyżowych. T. I, Pierwsza krucjata i założenie Królestwa Jerozolimskiego, Warszawa 1987.
 • Starowieyska-Morstinowa, Z., (bez tytułu), „Przegląd Powszechny”1936, nr 2 (626).
 • Szonert, E., Bóg, człowiek, historia. O twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej, „Życie i Myśl”, 1969 nr 2, s. 4.
 • religie.wiara.pl/gal/pokaz/578369.Islam-i-chrzescijanstwo/19, dostęp 1.05.2013.
 • audycja ks. dr. Adama Wąsa SVD Podobieństwa i różnice, z cyklu Islam i chrześcijaństwo, nagrana dla Radia Watykańskiego,
 • http://www.apologetyka.katolik.pl/nauczanie-kościoła/rozne-dokumenty/ papieska-komisja-biblijna/152-interpretacja-pisma-witego-w-kociele/540-imetody-i-podejcia-do-interpretacji-biblii, dostęp:3.04.2014.
 • http://www.opoka.org.pl/biblioteka/K/wam/spotkania-3-3.html, dostęp: 1.04.2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c55acc3a-f57b-44e2-acc4-946f81b11baa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.