Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 26 | 96-135

Article title

Decyzje krytyczne w neonatologii i standardy ich podejmowania

Content

Title variants

EN
Critical decisions in neonatology and the guidelines to be applied (in Polish)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy, po podaniu niezbędnych ustaleń terminologicznych, omawiam: 1. zapoczątkowany w latach 70. ubiegłego wieku proces upodmiotowienia noworodków, 2. strategie postępowania terapeutycznego stosowane wobec tych pacjentów, 3. trudności w kwalifikacji noworodków do grupy pacjentów krytycznie chorych, 4. problemy związane z odpowiedzią na pytanie o pełnomocnika decyzji podejmowanych w ich imieniu oraz 5. kryteria takich postanowień, proponując podział tych standardów na zasady separujące i integrujące. Pierwsze służą transferowi mocy decyzyjnych do centrów wyizolowanych z całości systemu opieki zdrowotnej i spełniających wobec niej funkcje dyrektywno-kontrolne, drugie – łączą w procesie decyzyjnym wszystkie składniki systemu kluczowe dla jego prowadzenia; do nich należy kryterium najlepiej pojętego interesu pacjenta.
EN
In the paper, after defining the necessary terms, I consider the following issues: 1. the process of bestowing the status of moral subjects on infants that started in the 1970s; 2. therapeutic strategies applied to these patients; 3. difficulties in classifying infants as critically ill patients; 4. problems in establishing a proxy to make decisions on their behalf; and 5. the criteria for such decisions, proposing a division of these guidelines into separative and integrative. The former serve to transfer the decision-making power to entities that are distinct from the whole health care system and fulfill directive and supervisory functions with respect to it; the latter combine in the decision process all of the components that are necessary to its operation - they decide what is in the best interests of the patient.

Keywords

Journal

Year

Issue

26

Pages

96-135

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

References

 • American Academy of Pediatrics [1996] – American Academy of Pediatrics, Ethics and the Care of Critically Ill Infants and Children, “Pediatrics” (1) 1996; dostępne na: http://aappolicy.aappublications.org/cgi/reprint/pediatrics;98/1/149.pdf.
 • American Association of Critical Care Nurses [2008] – American Association of Critical Care Nurses, About Critical Care Nursing, Columbia 2008, dostępne na: http://classic.aacn.org/AACN/mrkt.nsf/vwdoc/AboutCriticalCareNursing.
 • Beauchamp, Childress [1996] – T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, KiW, Warszawa 1996.
 • Bopp, Nimz [1992] – J. Bopp, M. Nimz, A Legal Analysis of the Child Abuse Amendment of 1984, [w:] Compelled Compassion. Government Intervention in the Treatment of Critically Ill Newborns, A.L. Caplan, R.H. Blank, J.C. Merick (red.), Humana Press, Totowa 1992.
 • Botti, Orfali, Iyengar [2009] – S. Botti, K. Orfali, S.S. Iyengar, Tragic Choices: Autonomy and Emotional Responses to Medical Decisions, “Journal of Consumer Research” (4) 2009.
 • Brazier [2005] – M. Brazier, An Intractable Dispute: When Parents and Professionals Disagree, “Medical Law Review” Autumn 2005.
 • Brazier, Miola [2000] – M. Brazier, J. Miola, Bye-Bye Bolam: A Medical Litigation Revolution, “Medical Law Review” Spring 2000.
 • Bridgeman [2009] – J. Bridgeman, A Response to „A Death and Best Interests”, “Clinical Ethics” (1) 2009.
 • Brody, Halevy [1995] – B.A. Brody, A. Halevy, Is Futility a Futile Concept?, “Journal of Medicine and Philosophy” (2) 1995.
 • Caplan, Blank, Merrick [1992] – A.L. Caplan, R.H. Blank, J.C. Merrick, Compelled Compassion. Government Intervention in the Treatment of Critically Ill Newborns, Humana Press, Totowa 1992.
 • The Child Abuse Prevention and Treatment Act – The Child Abuse Prevention and Treatment Act; dostępne na: http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/laws_policies/cblaws/ capta03/capta_manual.pdf.
 • Coggon [2008] – J. Coggon, Best Interests, Public Interests, and the Power of the Medical Profession, “Health Care Analysis” (3) 2008.
 • Dangel, Szymkiewicz-Dangel [2005] – T. Dangel, J. Szymkiewicz-Dangel, Opieka paliatywna w perinatologii, [w:] Opieka paliatywna nad dziećmi, T. Dangel (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005; dostępne na: http://www.hospicjum. waw.pl/img_in/BIBLIOTEKA/opieka_paliatywna_w_perinatologii.pdf.
 • Dangel i wsp. [2009] – T. Dangel i wsp., Praktyka powstrzymywania się od resuscytacji dzieci w Polsce, „Standardy Medyczne. Pediatria” (7) 2009; dostępne na: http://www.hospicjum.waw.pl/artykuly-etyka.html.
 • Downie, Randall [1997] – R.S. Downie, F. Randall, Parenting and the Best Interests of Minors, “Journal of Medicine and Philosophy” (3) 1997.
 • EWCA Civ 1181 [2005] – EWCA Civ 1181 [2005], Wyatt & Anor v. Portsmouth Hospital NHS & Anor; dotępne na: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/1181.html.
 • EWHC 1879 (Admin) [2004] – EWHC 1879 (Admin) [2004], Burke, R. (on the application of) v. The General Medical Council Rev 1; dostępne na: http://www.bailii.org/ ew/cases/EWHC/Admin/2004/1879.html.
 • EWHC 2247 (Fam) [2004] – [2004] EWHC 2247 (Fam) Portsmouth NHS Trust v. Wyatt & Ors; dostępne na: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2004/2247.html.
 • EWHC 507 (Fam) [2006] – EWHC 507 (Fam) [2006] An NHS Trust v. MB & Anor, dostępne na: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2006/507.html.
 • EWHC (Fam. Div.) [2009] – EWHC (Fam. Div.) [2009], Re OT (A Child); dostępne na: http://www.wikimentalhealth.co.uk/images/Re_OT_%282009%29_EWHC_633_%28Fam%29.doc.
 • Fine i wsp. [2005] – R.L. Fine i wsp., Medical Futility in the Neonatal Intensive Care Unit: Hope for a Resolution, “Pediatrics” (5) 2005.
 • Foster [2005] – Ch. Foster, The End of Intolerability: The Charlotte Wyatt Case in the Court of Appeal, “UK Clinical Ethics Network” 2005; dostępne na: http://www.ethics-network.org.uk/commentaries/the-end-of-intolerability-the-charlotte-wyatt-case- in-the-court-of-appeal.
 • Foster [2005b] – Ch. Foster, Burke: A Tale of Unhappy Endings, “UK Clinical Ethics Network” 2005; dostępne na: http://www.ethics-network.org.uk/commentaries/ burke-a-tale-of-unhappy-endings.
 • Fundacja „Wcześniak” – Fundacja „Wcześniak”, dostępne na: http://www.wczesniak.pl/ 08_publikacje3.html.
 • Gadzinowski, Jopek [2007] – J. Gadzinowski, A. Jopek, Neonatologia – między etyką a pragmatyzmem, „Nauka” (3) 2007, dostępna na: http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2007/03/N_307_02_Gadzinowski.pdf.
 • Harrison [2008] – H. Harrison, The Offer They Can’t Refuse: Parents and Perinatal Treatment Decisions, “Seminars in Fetal & Neonatal Medicine” (13) 2008.
 • Janvier, Leblanc, Barrington [2008] – A. Janvier, I. Leblanc, K.J. Barrington, The Best- Interests Standard Is Not Applied for Neonatal Resuscitation Decisions, “Pediatrics” (5) 2008, dostępne na: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/121/5/963.
 • Jonas [1996] – H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996.
 • Kennedy [2001] – I. Kennedy, Treat Me Right. Essays in Medical Law and Ethics, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Kopelman [2005] – L. Kopelman, Rejecting the Baby Doe Rules and Defending a „Negative” Analysis of the Best Interests Standard, “Journal of Medicine and Philosophy” (4) 2005.
 • Lantos, Meadow [2006] – J.D. Lantos, W.L. Meadow, Neonatal Bioethics. The Moral Chal- lenges of Medical Innovation, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2006.
 • McGuiness [2008] – S. McGuiness, Best Interests and Pragmatism, “Health Care Analysis” (3) 2008.
 • Meadow, Lantos [2009] – W. Meadow, J. Lantos, Moral Reflection on Neonatal Intensive Care, “Pediatrics” (2) 2009; dostępne na: http://pediatrics.aappublications.org/ cgi/reprint/123/2/595.
 • Meyers [2009] – D.W. Meyers, Wyatt and Winston-Jones: Who Decides to Treat or Let Die Seriously Ill Babies?, “Edinburgh Law Review” (3) 2009.
 • Montgomery [2006] – J. Montgomery, Law and the Demoralization of Medicine, “Legal Studies” (2) 2006.
 • Niebrój, Jadamus-Niebrój [2007] – L.T. Niebrój, D. Jadamus-Niebrój, „Do Not Resuscitate Order” in Neonatology: Authority Rules, “Journal Physiology and Pharmacology” 2007, Supplement 5; dostępne na: http://www.jpp.krakow.pl/journal/ archive/1107_s5/pdf/485_1107_s5_article.pdf.
 • Nuffield Council on Bioethics [2006] – Nuffield Council on Bioethics, Critical Care Decisions in Fetal and Neonatal Medicine: Ethical Issues, London 2006, dostępne na: http://www.nuffieldbioethics.org/fileLibrary/pdf/CCD_web_version_22_June_0 7_(updated).pdf.
 • Orfali [2004] – K. Orfali, Parental Role in Medical Decision-Making: Fact or Fiction? A Comparative Study of Ethical Dilemmas in French and American Neonatal Intensive Care Units, “Social Science & Medicine” 2004, dostępne na: http://bioethicscolumbia.org/pdf/OrfaliArticle.pdf
 • Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia [1995] – Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta pracowników służby zdrowia, Michaelinum, Watykan 1995.
 • Projekt ustawy – Projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw; dostępne na: http://www.kik.waw.pl/ czytelnia-i-forum/bioetyka/projekt_ustawy-1.pdf/view.
 • Quigley [2008] – M. Quigley, Best Interests, the Power of the Medical Profession, and the Power of Judiciary, “Health Care Analysis” (3) 2008.
 • Ramsey [1977] – P. Ramsey, Pacjent jest osobą, tłum. S. Łypacewicz, PAX, Warszawa 1977.
 • Robertson [2004] – J.A. Robertson, Extreme Prematurity and Parental Rights After Baby Doe, “Hastings Center Report” (4) 2004.
 • Rutkowska, Szczepaniak [2010] – M. Rutkowska, S. Szczepaniak, Dylematy etyczne początków życia: noworodki skrajnie niedojrzałe, [w:] Bioetyka w zawodzie lekarza, W. Chańska, J. Hartman (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Simons i wsp. [2003] – S.H.P. Simons i wsp., Do We Still Hurt Newborn Babies? A Prospective Study of Procedural Pain and Analgesia in Neonates, “Archives of Pediatrics & Ado- lescent Medicine” (11) 2003; dostępne na: http://archpedi.amaassn.org/ cgi/content/full/157/11/1058.
 • Singer [2000] – P.A. Singer, Recent Advances. Medical Ethics, “British Medical Journal” 20.07.2000.
 • Singh, Lantos, Meadow [2004] – J. Singh, J. Lantos, W. Meadow, End-of-Life After Birth: Death and Dying in a Neonatal Intensive Care Unit, “Pediatrics” (6) 2004; dostępne na: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/114/6/1620.
 • Spence [2000] – K. Spence, The best Interest As a Standard for Decision Making in the Care of Neonates, “Journal of Advanced Nursing” (6) 2000.
 • Szawarski [1987] – Z. Szawarski, Moralne problemy dotyczące opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi, [w:] W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej, Z. Szawarski (red.), KiW, Warszawa 1987.
 • Szawarski, Tulczyński [1987] – Z. Szawarski, A. Tulczyński, Moralne problemy leczenia noworodków obarczonych głębokimi i nieodwracalnymi wadami rozwojowymi (Postawy i opinie pediatrów polskich i australijskich), „Polski Tygodnik Lekarski” (9) 1987.
 • Szewczyk [2009a] – K. Szewczyk, Bioetyka, t. 1., Medycyna na granicach życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Szewczyk [2009b] – K. Szewczyk, Edukacja bioetyczna w Polsce – analiza problemu, opis trudności i propozycje zadań na najbliższą przyszłość, „Diametros” (22) 2009; dostępe na: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam22szewczyk.PDF.
 • Szewczyk [bdw. a. – K. Szewczyk, opracowanie, Kazus Baby Jane Doe, Interdyscyplinarne Centrum Etyki, Bioetyka/etyka medyczna – Spis kazusów; dostępne na: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=12 6&k=177.
 • Szewczyk [bdw. b] – K. Szewczyk, opracowanie, Kazus Oliviera Burke’a, Interdyscyplinarne Centrum Etyki, Bioetyka/etyka medyczna – Spis kazusów; dostępne na: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=13 5&k=46.
 • Szewczyk [bdw. c] – K. Szewczyk, Komentarz do kazusu Oliviera Burke’a, Interdyscyplinarne Centrum Etyki, Bioetyka/etyka medyczna – Spis kazusów; dostępne na: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=2&z=&kk=13 5&k=46.
 • Szewczyk [bdw. d] – K. Szewczyk, opracowanie, Kazus Charlotte Wyatt, Interdyscyplinarne Centrum Etyki, Bioetyka/etyka medyczna – Spis kazusów; dostępne na: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=12 6&k=187.
 • Szewczyk [bdw. e] – K. Szewczyk, opracowanie, Kazus dziecka MB, Interdyscyplinarne Centrum Etyki, Bioetyka/etyka medyczna – Spis kazusów; dostępne na: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=12 6&k=189.
 • Szewczyk [bdw. f] – K. Szewczyk, opracowanie, Kazus dziecka OT, Interdyscyplinarne Centrum Etyki, Bioetyka/etyka medyczna – Spis kazusów; dostępne na: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=12 6&k=190.
 • Śliwka, Gałęska, Śliwka [2005] – M. Śliwka, A. Gałęska, K. Śliwka, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w systemie prawnym common law, „Advances in Clinical and Experimen- tal Medicine” (5) 2005; dostępne na: http://www.dbc.wroc.pl/Content/ 2061/b31_Sliw.pdf.
 • Texas Health and Safety Code [1999] – Texas Health and Safety Code (1999); dostępne na: http://www.tapm.org/vault/Texas%20Advance%20Directives%20Act.pdf.
 • Tomczak [2007] – J. Tomczak, Gdzie jesteśmy jako Kościół, „Nasz Dziennik” 27.02.2007; dostępne na: http://info.wiara.pl/index.php?grupa=4&cr=0&kolej=0&art=1172557989.
 • Turillazzi, Fineschi [2009] – E. Turillazzi, V. Fineschi, How Old Are You? Newborn Gestational Age Discriminates Neonatal Resuscitation Practices In the Italian Debate, “BMC Medical Ethics” (10) 2009; dostępne na: http://www.biomedcentral.com/ 1472-6939/10/19.
 • van Zuuren, van Manen [2006] – F.J. van Zuuren, E. Van Manen, Moral Dilemmas in Neona- tology As Experienced by Health Care Practitioners: A Qualitative Approach, “Medicine, Health Care and Philosophy” (9) 2006.
 • W.W. [2004] – W.W., Skrajnie niedojrzały wcześniak pochodzący z ciąży będącej efektem zapłod- nienia pozaustrojowego jako źródło dylematów etycznych, „Postępy Neonatologii” (1) 2004; dostępne na: http://www.neonatologia.org.pl/index.php?okno=7& id=2&art_type=2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c55c184e-745d-452f-8677-0fcdc5a392a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.