Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013-2014 | 7-8 | 329-349

Article title

Monografi a „Przeglądu Bibliotecznego”: pytania, uzupełnienia, konteksty

Authors

Content

Title variants

EN
The Monograph of „Przegląd Biblioteczny”: Questions, Additions, and Contexts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Historia najważniejszego pisma środowiska bibliotekarskiego w Polsce od chwili jego powstania jest przedmiotem monografi i Zbigniewa Gruszki („Przegląd Biblioteczny”. Monografi a, Łódź-Warszawa 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich). Zaletą pracy jest podjęcie próby analizy zawartości periodyku w tak długim okresie, dokonane przy użyciu powtarzalnego katalogu pytań z zastosowaniem metodologii ilościowej analizy zawartości prasy. Do najważniejszych braków monografi i należy zaliczyć: niedostateczne uwzględnienie kontekstu historycznego podjętych rozważań, niewykorzystanie wielu dostępnych materiałów archiwalnych, pominięcie niektórych ważnych elementów uwikłań politycznych redakcji pisma i środowiska, którego było organem (zwłaszcza w okresie PRL). Przyjęta koncepcja monografi i powoduje, że występuje w niej niedostatek uargumentowanej opinii o wartości pisma. Czytelnik nie potrafi sobie wyrobić na podstawie lektury opinii, jak się zmieniała jakość naukowa zamieszczanych w nim tekstów
EN
The history of the most important professional periodical devoted to libraries, from the moment of its beginning to the early 21st century, is the subject matter of the monograph by Zbigniew Gruszka („Przegląd Biblioteczny”. Monografi a, Łódź – Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego and Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012). The asset of this book is the attempt at an analysis of the content of this periodical, considered in the long perspective, performed with a repetitive questionnaire, and with the use of quantitative methodology. But the book also has signifi cant drawbacks. Its chief problems are: insuffi cient historical contextualisation of the discussed issues, failure to consider much of relevant archival materials, and leaving out of sight important political entanglements of the editorial body of the periodical, and of the librarian milieu in general, the press organ of which was Przegląd Biblioteczny (particularly, during the communist times in Poland). Hence, the monograph, is lacking in a validated assessment of the periodical. The reader does not receive a substantiated opinion on the scientifi c quality of the periodical, and of the texts published in its volumes.

Keywords

Contributors

reviewer
  • Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

References

  • W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
  • H. Bałabucha, Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865-1915, Lublin 2001.
  • M. Tobera, „Wesołe gazetki”. Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim 1905-1914, Warszawa 1988.
  • M. Tobera, Cenzura czasopism w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, „Przegląd Historyczny”, 1989, z. 1.
  • Janina Zabielska, Bibliography of Books in Polish or Relating to Poland Published Outside Poland since September 1st, 1939, Polish Library, London 1954.
  • M. Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce, Wrocław 2011.
  • Zbigniew Gruszka, „Przegląd Biblioteczny”. Monografia, Łódź-Warszawa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c55cb06c-fd15-4889-8f54-0e314599817a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.