Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 56 | 1 | 49-62

Article title

Misterium Paschy Chrystusa

Content

Title variants

EN
Mystery of Christ's Passover

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Misterium Paschy to tajemnica, której źródłem jest celebracja dwóch zasadniczych faktów w historii: Śmierci Jezusa Chrystusa na Krzyżu i Jego chwalebnego Zmartwychwstania. Poprzez ukazanie historycznej drogi rozwoju paschy nowotestamentowej: poczynając od paschy żydowskiej (starotestamentowej), następnie judeochrześcijańskiej czasów apostolskich, do dzisiejszej znanej w chrześcijaństwie prawosławnym, dostrzega się wzajemne powiązania i wpływ tych wydarzeń na obecną tradycję paschalną chrześcijaństwa wschodniego. Ewolucja święta Paschy i Wielkiego Postu odbywała się w ścisłym powiązaniu z Eucharystią, która stanowi najważniejszy moment celebracji świadomości paschalnej wiernych.
EN
The Mystery of the Christ’s Passover is a mystery, the source of which is the celebration of two essential facts in history: the Death of Jesus Christ on the Cross and his glorious Resurrection. By presenting the historical path of development of the Passover of the New Testament: from the Jewish Passover (of the Old Testament), then the Judeo-Christian apostolic times, to today's well-known in Orthodox Christianity recognizes the interrelationships and the impact of these events on the current Passover tradition of Eastern Christianity. Evolution of the Passover and Lent was made in close connection with the Eucharist, which is the most important moment of the celebration of the Paschal consciousness of the faithful.

Year

Volume

56

Issue

1

Pages

49-62

Physical description

Contributors

References

 • Hryniewicz OMI W., Nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, Lublin 1987
 • Klinger J., O istocie Prawosławia, Warszawa 1983
 • Pietkiewicz P., Święta Liturgia św. Jana Złotoustego, Białystok 2008
 • Pietkiewicz P., Modlitewnik prawosławny, Białystok 2009
 • Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, przeł. A. Świderkówna, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1998
 • Starowieyski M., Eucharystia pierwszych chrześcijan, Kraków 1997
 • Скабалланович М., Толковый типиконъ, Москва 1995
 • Św. Symeon Nowy Teolog, Catéches XIII, Sources Chrétiennes 104, Paris 1964
 • Św. Symeon Nowy Teolog, Zmartwychwstanie Chrystusa nasze zmartwychwstanie, przeł. A. Charyło, [w:] Przegląd Prawosławny, 5(357) V 2014
 • Znosko A., Kanony Kościoła Prawosławnego, Hajnówka 2000
 • http://biblia.info.pl/biblia.php, (data dostępu 10.02.2009)
 • http://www.liturgy.ru/content/utrenya, (data dostępu 10.02.2009)
 • http://www.liturgy.ru/vechernia, (data dostępu 12.03.2009)
 • http://www.liturgy.ru/troparion, (data dostępu 10.003.2009)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c56062e7-c3ad-422d-b7fd-b4d8b854ab03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.