Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 55-68

Article title

Ochrona Znaku Polski Walczącej

Content

Title variants

EN
Protection of the Polish Fight Symbol

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Znak Polski Walczącej składający się z liter P i W tworzących kotwicę jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Powstania Warszawskiego. Znak ,,Polska Walcząca” został przyjęty w 1942 r. przez Armię Krajową. Znak ten jest obecnie chroniony przez prawo (ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej). Artykuł zmierza do objaśnienia dogmatycznych aspektów wykroczenia zawartego w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie Znaku Polski Walczącej. Artykuł 3 ust. 1 tej ustawy reguluje wykroczenie znieważenia Znaku Polski Walczącej: kto znieważa Znak Polski Walczącej podlega karze grzywny. W artykule objaśniono także znaczenia następujących pojęć: ,,Znak Polski Walczącej”, ,,zabytek”, ,,dobro kultury”. Autor przedstawia także proces legislacyjny.
EN
The Polish Fight Symbol composed of letters P and W stylized as anchor is one of the most recognizable symbols of the Warsaw Uprising. Symbol of “Fighting Poland” was adopted in 1942 by the Home Army. The said symbol is now protected by law (the Act on protection of the Polish Fight Symbol). This article aims to examine dogmatic aspects of the misdemeanor specified in Article 3 paragraph 1 of the Act on protection of the Polish Fight Symbol. Article 3 paragraph 1 regulates misdemeanor of profaning the Polish Fight Symbol: Anyone who profanes the Polish Fight Symbol is liable to a fine. Examined herein is also the meaning of the following terms: “Polish Fight Symbol”, “historical monument”, “cultural property”. The author also describes the legislative process.

Year

Issue

2

Pages

55-68

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • prawnik, prokuratore rejonowy w Biskupcu
 • lawyer, district attorney in Biskupiec

References

 • Andrejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1978.
 • Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987.
 • Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Kruczoń E., Konferencja naukowa pt. ,,Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych” (Lublin, 12 kwietnia 2013 r.), ,,Prokuratura i Prawo” 2013, nr 11.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935.
 • Makowski W., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1932.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Przyborowska-Klimczak A., Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 2011.
 • Radecki W., Dezintegracja polskiego prawa penalnego, ,,Prokuratura i Prawo” 2014, nr 9.
 • Rouba B.J., Terminologia i pojęcia podstawowe dla procesu ochrony dóbr kultury, [w:] Grzybkowska T., Talbierska J. (red.), Dwór Artusa w Gdańsku. Sztuka i sztuka konserwacji. Materiały z konferencji naukowej, Gdańsk, Dwór Artusa 17-19 X 2002, Warszawa 2004.
 • Szkiłądź H., Bik S., Pakosz B., Szkiłądź C., Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1981.
 • Wąsek A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz do artykułów 117-221, Warszawa 2006.
 • Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Kraków 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0029-8247

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c562faec-ac64-4e19-ae0e-e157af6eebf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.