Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 14 | 1 | 75-86

Article title

Revenue Autonomy and Entrepreneurship in the Municipalities of the Warmian-Masurian Voivodeship

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
One of the most important problems in the proper functioning and fulfillment of entrusted tasks by municipalities in Poland is their high income independence. It depends, inter alia, on the broadly understood entrepreneurship undertaken in their area. Therefore the aim of this study was to identify the factors affecting entrepreneurship in the Warmian-Masurian Voivodeship in 2014-2016, which determined the revenue autonomy of municipalities in the region. The analysis was conducted with the use of a multiple linear regression model. Revenue autonomy, which is measured by the proportion of a municipality's own-source revenues in total revenues, was the explained (dependent) variable. The initial group of explanatory (independent) variables consisted of 22 indicators linked with the operations of local businesses in the evaluated region. The key determinants of the revenue autonomy of municipalities were: the percentage of commercial partnerships in the total number of companies in the private sector, the percentage of private-sector companies in the total number of companies, the percentage of industrial and construction companies in the total number of companies, the percentage of self-employed in the total number of companies in the private sector, the number of agricultural producers, livestock breeders and hunting companies per 1,000 residents, and the number of companies employing up to 9 people per 10,000 working-age residents.

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

75-86

Physical description

Contributors

 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn

References

 • Analiza regresji wielorakiej. (2009). M. Walesiak & E. Gatnar (Eds.). Warszawa: PWN.
 • Baptista, R., Escaria, V., & Madruga, P. (2008). Entrepreneurship, Regional Development and Job Creation: The Case of Portugal. Small Business Economics, 30(1), 49-58. https://doi.org/ 10.1007/s11187-007-9055-0.
 • Benito, B., & Bastida, F. (2004). The Determinants of the Municipal Debt Policy in Spain. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 16(4), 492-525. https://doi.org/10.1108/ JPBAFM-16-04-2004-B002.
 • Benito, B., & Bastida, F. (2008). Politics and Municipal Financial Management. Revista de Con- tabilidad-Spanish Accounting Review, 11, 43-66.
 • Bhattarai, K. (2015). Research Methods for Economics and Related Studies. Hull: University of Hull Business School.
 • Bończak-Kucharczyk, E., Herbst, K., & Chmura, K. (1998). Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., & Zioło, M. (2014). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Delgado, F.J., Lago-Penas, S., & Mayor, M. (2015). On the Determinanst of Local Tax Rate: New Evidence from Spain. Contemporary Economic Policy, 33(2), 351-368. https://doi.org/10.1111/ coep.12075.
 • Filipiak, B. (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Diffin.
 • Głowicka-Wołoszyn, R., Kozera, A., & Wysocki, F. (2014). Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346, 74-84. https://doi.org/10.15611/pn.2014.346.03.
 • Gospodarny samorząd 2017. Retrieved from http://cgmk.pl/ranking-gospodarny-samorzad-2017 (12.03.2018).
 • Gwodzicka-Piotrowska, M. (2012). Budżet gminy jako element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2, 100-106.
 • Heller, J., & Farelnik, E. (2013). Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 2(52), 81-94. https://doi.org/ 10.7366/1509499 525205.
 • Jagoda, J. (2014). Granice samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, 1-2, 22-33.
 • Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Kalisiak-Mędelska, M. (2013). Samodzielność dochodowa gmin. Znaczenie dochodów własnych. Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 5, 107-121.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • Kosek-Wojnar, M., & Surówka, K. (2007). Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Warszawa: PWN.
 • Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem program GRETL. Wydanie trzecie, zmienione. Warszawa: PWN.
 • Miemiec, W., Sawicka, K., & Miemiec, M. (2013). Prawo finansów publicznych sektora samorządowego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o. o.
 • Poniatowicz, M. (2015). Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 404, 245-264. https://doi.org/10.15611/ nof.2015.1.01.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. (2017). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Sekuła, A., & Basińska, B.A. (2014). Dlaczego subwencje nie są rozwojowe? Próba identyfikacji przyczyn braku wpływu subwencji na wydatki inwestycyjne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 331, 146- 157.
 • Skowron, S. (2012). Rola kapitału rodzimego i obcego w stymulowaniu rozwoju jednostek lokalnych w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 286, 77-87. https://doi. org/ 10.7862/rz.2012.einh.21.
 • Ślebodzka, M. (2013). Dochody własne a problematyka samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa łódzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 108, 291-301. https://doi.org/10.7862/ rz.2012.einh.21.
 • Smith, B., & Benpah, O. (2017). Determinants of sound budgeting and financial management practices at the decentralised level of public administration. OECD Journal on Budgeting, 16(2), 109-128. https://doi.org/10.1787/16812336.
 • Smutek, J. (2012). Dekoncentracja przestrzenna a zmiany zróżnicowania budżetów gmin w obszarach oddziaływania dużych miast w Polsce. Prace Geograficzne, 131, 55-79. https://doi.org/ 10.4467/20833113PG.12.027.0952.
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. DzU z 2003 r., nr 88, poz. 539.
 • Welfe, A. (2014). Ekonometria. Metody i zastosowanie. Warszawa: PWE.
 • Wołowiec, T., & Reśko, D. (2009). Obniżki stawek podatkowych do celów stymulacyjnych a założenia racjonalnej strategii podatkowej gminy. Toruński Rocznik Podatkowy, 2009, 4-29.
 • Wójtowicz, K. (2014). Identyfikacja i pomiar zjawiska stresu fiskalnego w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) na przykładzie doświadczeń wybranych miast na prawach powiatu w Polsce w latach 2009-2011. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach, 186, 101- 110.
 • Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2016. (2017). Ministerstwo Finansów. Retrieved from http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/ finanse-samorzadow/opracowania (27.02.2018).
 • Żyżyński, J. (2009). Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia. Warszawa: PWE.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c563a77b-804d-4391-9a88-f932f5f3a321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.