Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 7 |

Article title

Weryfikacja typowej proporcji między liczbą gospodarstw domowych a liczbą przedsiębiorstw (quantum satis) dla wybranych krajów

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Pomiędzy liczbą gospodarstw domowych (G) i liczbą podmiotów gospodarczych (X) zachodzi proporcja G=αX, gdzie α kształtuje się na poziomie 5,00 w przypadku krajów dobrze rozwiniętych. Celem badania jest weryfikacja powyższej proporcji (zwanej „quantum satis”) w krajach o dużej liczbie ludności w latach 2010—2016. Badaniem objęto: Brazylię, Chiny, Indie, Kanadę, Polskę, Rosję i Stany Zjednoczone; dane uzyskano ze stron internetowych urzędów statystycznych oraz OECD. W badaniu wykorzystano formuły funkcji regresji. W 2016 r. taką proporcję osiągnęły gospodarki Rosji i Chin. W gospodarce krajów wysoko rozwiniętych α może być mniejsze niż 5,00, na co wpływają outsourcing, przedsiębiorczość czy liberalizm gospodarczy (do takich państw należą m.in. Stany Zjednoczone i Kanada).
EN
There is a G = αX ratio between the number of households (G) and the number of business entities (X), where α equals 5.00 for well-developed countries. The aim of the study was to verify this proportion (called ”quantum satis”) for countries with significant number of population in the period of 2010—2016. It involved countries such as Brazil, Canada, China, India, Poland, Russia and the USA on the basis of data obtained from the statistical offices websites and the OECD. The formulas of the regression function were used in the research. In 2016 such proportion was reached by Russia and China. For the economies of highly developed countries the value of α may be less than 5,00, which is influenced by processes such as outsourcing, entrepreneurship and economic liberalism (such countries include i.a. the USA and Canada).

Year

Issue

7

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Szczeciński

References

  • Dhar, V. (2012). PDGg Agriculture Census Commissioner. Agricultural Census in India.
  • Helfand, S., Moreira, A., Bresnyan, Jr, E. (2015). Agricultural Productivity and Family Farms in Brazil: Creating Opportunities and Closing Gaps. Paper prepared for the World Bank.
  • Hozer, J. (2004). Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki, s. 234. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Hozer, J. (1996). Celowość działań jako ważny element zakłócający w badaniu ekonometrycznym dla danych w postaci szeregów czasowych. Przegląd Statystyczny, R. XLIII (Zeszyt 1—2), s. 77.
  • Hozer-Koćmiel, M., Hozer, J. (2012). Proporcje liczby podmiotów gospodarczych, gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 13—21.
  • Hozer, E., Hozer, J. (1989). Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego w Polsce. Wektory Gospodarki, nr 5, s. 11—16.
  • Lowder, S.K., Skoet, J., Singh, S. (2014). What do we really know about the numer and distribution of farms and family farms in the world? ESA Working Paper No. 14—02, Background paper for the State of Food and Agriculture.
  • Zorde, K. (2013). Metafizyczne wątki w ekonomii, s. 118. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c56a898b-c242-4b88-abe3-814f8b0d7cb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.