Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 2(66) | 77-88

Article title

Living Lab approach to community training for recycling. A workshop experience

Content

Title variants

PL
Living Lab jako sposób kształcenia w zakresie recyklingu. Doświadczenia warsztatowe

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The subject of the article is Living Labs – innovative platforms for meetings and exchange of ideas between specialists and users in order to develop and implement improvements oriented towards the needs of the latter. These modifications may concern not only products and services, but also, for example, the urban living environment. Living Labs are among those enterprises that approach sustainable development in a social context. Living Labs’ practical activities relate directly to the everyday problems of local communities, and in the search for solutions, the opinions and ideas of their members are taken into account, therefore these platforms are potentially an important place helping to shape sustainable societies. The aim of this study was to present the benefits of living laboratories. This was done on the basis of the case study of Başakşehir Living Lab, an organization that conducts research on the efficient use of natural resources and the improvement of the quality of life in one of the districts of Istanbul, the city with the highest population in Turkey. The publication focused on the presentation of a series of workshops entitled “From electronic waste to design”, the purpose of which was to show the possibility of reusing electronic waste. From the methodological point of view, the article was prepared on the basis of the authors’ own experience related to the organization and conducting of workshops and a review of the literature, on the basis of which the theoretical foundation for the undertaken practical activities was outlined. The article also discusses the results of surveys which were carried out at the end of the series of workshops, which showed that such projects have a significant impact on building and raising the pro-ecological awareness of participants.
PL
Tematem artykułu są żyjące laboratoria (Living Labs) – innowacyjne platformy służące spotkaniom i wymianie myśli między specjalistami i użytkownikami w celu wypracowania i wdrożenia ulepszeń zorientowanych na potrzeby tych ostatnich. Wspomniane modyfikacje mogą dotyczyć nie tylko produktów i usług, ale też na przykład miejskiego środowiska życia. Living Labs należą do tych przedsięwzięć, które traktują zrównoważony rozwój w kontekście społecznym. Działania praktyczne Living Labs dotyczą bezpośrednio codziennych problemów lokalnych społeczności, a w poszukiwaniu rozwiązań bierze się pod uwagę opinie i pomysły ich członków, dlatego platformy te są potencjalnie ważnym miejscem wspomagającym kształtowanie zrównoważonych społeczeństw. Celem niniejszej pracy było przybliżenie korzyści płynących z istnienia żyjących laboratoriów. Uczyniono to na podstawie studium przypadku Başakşehir Living Lab – organizacji prowadzącej badania nad efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą jakości życia w jednej z dzielnic Stambułu, miasta z największą liczbą mieszkańców w Turcji. W publikacji skupiono się na przedstawieniu serii warsztatów zatytułowanych: „Od odpadów elektronicznych do projektu”, których celem było pokazanie możliwości ponownego użycia odpadów elektronicznych. Od strony metodologicznej artykuł przygotowano w oparciu o własne doświadczenia związane z organizacją i prowadzeniem warsztatów oraz przegląd literatury, na podstawie której nakreślono teoretyczną podbudowę do podjętych działań praktycznych. W artykule omówiono też wyniki ankiet przeprowadzonych na zakończenie cyklu wspomnianych warsztatów, które wskazały, że takie przedsięwzięcia mają znaczący wpływ na budowanie i podnoszenie proekologicznej świadomości uczestników.

Journal

Year

Issue

Pages

77-88

Physical description

Contributors

author
 • Faculty of Architecture and Design, Bahçeşehir University, Istanbul, Turkey
 • Istanbul Kültür University, Istanbul, Turkey

References

 • UNEP, International Resource Panel, Green Technology Choices: The Environmental and Resource Implications of Low-Carbon Technologies – International Resource Panel Report 2017, https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/20761 [accessed: 28.05.2021].
 • Davies R., Global demand for energy will peak in 2030, says World Energy Council, “The Guardian” 2016, 10 Oct., https://www.theguardian.com/business/2016/oct/10/global-demand-for-energy-will-peak-in-2030-says-world-energy-council [accessed: 28.12.2020].
 • United Nations, The Sustainable Development Goals report 2017, United Nations, New York, NY, 2017, https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.pdf [accessed: 4.06.2021].
 • Norström A.V., Cvitanovic C., Löf M.F. et al., Principles for knowledge co-production in sustainability research, “Nature Sustainability” 2020, 3, 182–190, doi: 10.1038/s41893-019-0448-2.
 • United Nations, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.
 • United Nations, Agenda 21: United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janeiro 1992.
 • United Nations, The Future We Want: United Nations Conference on Sustainable Development, 20–22 June 2012, Rio de Janeiro 2012.
 • Norgaard R.B., Sustainable development: a co-evolutionary view, “Futures” 1988, Vol. 20, Iss. 6, 606–620, doi: 10.1016/0016-3287(88)90003-1.
 • Daly H., Filters against folly in environmental economics: the impossible, the undesirable and the uneconomic, [in:] G. Pillet, T. Murota (eds.), Environmental Economics – The Analysis of Major Interface, R. Leimgruber, Geneva 1987, 1–11.
 • Hansmann R., Mieg H.A., Frischknecht P., Principal sustainability components: empirical analysis of synergies between the three pillars of sustainability, “International Journal of Sustainable Development & World Ecology” 2012, Vol. 19, Iss. 5, 451–459, doi: 10.1080/13504509.2012.696220.
 • Griessler E., Littig B., Social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory, “International Journal for Sustainable Development” 2005, Vol. 8, No. 1/2, 65–79, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-5491.
 • Sachs I., Social sustainability and whole development: exploring the dimensions of sustainable development, [in:] T. Jahn, E. Becker (eds.), Sustainability and the Social Sciences: A Cross-Disciplinary Approach to Integrating Environmental Considerations into Theoretical Reorientation, Zed Books, London 1999, 17–19.
 • Callon M., Law J., After the Individual in Society: Lessons on Collectivity from Science, Technology and Society, “The Canadian Journal of Sociology” 1997, Vol. 22, No. 2, 165–182, doi: 10.2307/3341747.
 • Pereira M., Townsend L., Case Studies of Architectural Institutions, [in:] P. Jenkins, L. Forsyth (eds.), Architecture, Participation and Society, Routledge, New York 2010, 116–129.
 • Carlson M.J., Everett M., Social Sustainability and the Social Determinants of Health: Understanding the Connection, [in:] V. Dujon, J. Dillard, E.M. Brennan (eds.), Social Sustainability: A Multilevel Approach to Social Inclusion, Routledge, New York 2013, 103–125.
 • Milner J., Pereira M., Townsend L., Appendix II: Institutional Resources, [in:] P. Jenkins, L. Forsyth (eds.), Architecture, Participation and Society, Routledge, New York 2010, 174–193.
 • Israel B.A., Schulz A.J., Parker E.A. et al., Critical issues in developing and following community-based participatory research principles, [in:] M. Minkler, N. Wallerstein (eds.), Community-based participatory research for health, Jossey-Bass, San Francisco, CA, 2008, 53–76.
 • Higgins A., Klein S., Introduction to the Living Lab Approach, [in:] Y.-H. Tan, N. Björn-Andersen, S. Klein, B. Rukanova (eds.), Accelerating Global Supply Chains with IT-Innovation, Springer-Verlag, Berlin 2011, 31–36.
 • Erikksonn M., Niitamo V.-P., Kulkki S., State-of-the-art in utilizing Living Labs approach to user- centric ICT innovation – a European approach. State-of-the-art in Utilizing Living Labs Approach to User-centric ICT Innovation, 2005, retrieved from https://www.academia.edu/2548057/State_of_the_art_in_utilizing_Living_Labs_approach_to_user_centric_ICT_innovation_Automotive_Rural_eEngineering_and_Renewable_Energy_LLs_in_Hungary [accessed: 28.12.2020].
 • Intille S.S., Larson K., Munguia Tapia E. et al., Using a Live-In Laboratory for Ubiquitous Computing Research, [in:] K.P. Fishkin, B. Schiele, P. Nixon, A. Quigley (eds.), Pervasive Computing. Pervasive 2006. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3968, Springer, Berlin–Heidelberg 2006, doi: 10.1007/11748625_22.
 • Schuurmann D., Living Lab Methodologies, [in:] K. Malmberg, I. Vaittinen (eds.), Living Lab Methodology. Handbook, 9 U4IoT, 2017, 12–16, doi: 10.5281/zenodo.1146321.
 • IDEO, Design Thinking, 2020, https://designthinking.ideo.com/ [accessed: 29.12.2020].
 • ENoLL, Living Labs: European Network of Living Labs, 2020, https://enoll.org/network/living-labs/?livinglab=basaksehir-living-lab#description [accessed: 29.12.2020].
 • Roebuck K., Electronic Waste: High-impact Strategies – What You Need to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors, Emereo Publishing, Dayboro 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c56d36df-a1e2-4a79-910b-26e15b62c0e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.