Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 1 | 188-203

Article title

Hoodoo - między magią a religią

Content

Title variants

EN
Hoodoo - Between Magic and Religion

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dzisiejszym świecie człowiek żyje szybko, nie oglądając się za siebie oraz nie planując przyszłości, a religijność często spychana jest na drugi plan. Wiara, religia nie są atrakcyjne dla współczesnego człowieka, ponieważ wiążą się z pewnymi ograniczeniami tj. przestrzeganiem nakazów i zakazów. Podczas gdy religia wychodzi z dzisiejszego kanonu mody, młodzi ludzie coraz bardziej fascynują się magią lub wróżbiarstwem. Artykuł wprowadza czytelnika w nową formę religijności jaką jest hoodoo. Największym zainteresowaniem – w USA i w świecie – cieszy się nowoorleańskie hoodoo. System ten reprezentuje bogatą „mieszankę” różnych elementów zaczerpniętych z wielu religii i ciągle rozwija się. Autorka artykułu podjęła próbę nakreślenia podstawowej metodyki badania hoodoo; usiłowała też odpowiedzieć na pytanie: czy hoodoo należy sytuować po stronie magii czy religii? Zaskakujący jest brak zainteresowania omawianą formą religijności przez teologów.
EN
In today’s world people live quickly, do not look back, and do not plan the future, whereas religion is often pushed into the background. Faith, religion – are not attractive to modern man, because they involve some limitations such as compliance with the dos and don’ts. While religion is out of the canon’s fashion, young people are increasingly fascinated by the magic and divination. The present article introduces the reader into a new form of religion which is a hoodoo. The greatest interest – in the U.S. and the world – has a New Orleans’ hoodoo. This system represents a rich “mixture” of different elements originating from different religions and still growing. The present author has attempted to outline the basic methodology of the hoodoo study, also tried to answer the question whether hoodoo should be situated on the side of magic or religion? What is surprising is the lack of interest in this form of religiosity among the theologians.

Keywords

Journal

Year

Issue

1

Pages

188-203

Physical description

Dates

published
2013-06-30

Contributors

References

 • A. Devine, Tajemnice voodoo, A. Szumska (red.), Wrocław 2002
 • A. Gößling, Voodoo. Bogowie, czary i rytuały, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2011
 • A. Szyjewski, Religie Czarnej Afryki, Kraków 2005
 • A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 1994
 • A. Zwoliński, Świat voodoo, Kraków 2011
 • B. Kaczorowski (red.), Magia. Religie świata. Wierzenia, bogowie i święte księgi, [w:] Encyklopedia PWN, Warszawa 2008
 • B. Malinowski, Mit, magia, religia, [w:] A. Paluch (red.), Mit, magia, religia, t. 7, Warszawa 1990
 • D. Alvarado, The Voodoo Hoodoo Spell Book, San Francisco 2009
 • E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, tłum. A. Zadrożyńska, Warszawa 1990
 • G. Grant, Magia voodoo, A. Szumska (red.), Zielona Góra 2002
 • G. Mensching, Geschichte der Religionswissenschaft, Bonn 1948
 • H. Milton, Voodoo w praktyce, A. Szumska (red.), Wrocław 2004
 • J. Sieradzki, O względności magii i religii, „Lud”, t. 89, 2005
 • J.G. Frazer, Złota gałąź, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1971
 • K. Dobrowolski, Studia nad kulturą naukową w Polsce do schyłku XVI stulecia, „Nauka Polska”, t. 17, 1933
 • K. Filan, New Orleans Voodoo, Vermont 2011
 • M. Buchowski, Magia i rytuał, Warszawa 1993
 • M. Czerwiński, Magia, mit i fikcja, Warszawa 1973
 • M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J.W. Kowalski, Warszawa 2000
 • M. Mauss, Socjologia i antropologia, tłum. M. Król i in., Warszawa 1973
 • M. Rusecki, Istota i geneza religii, Lublin-Sandomierz, 1997
 • P. Jaroszyński, Magia [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2005
 • S.R. Bird, Sticks, Stones, Roots & Bones. Hoodoo, Mojo & Conjuring with Herbs, Minnesota 2005
 • W. Piwowarski, Socjologiczna definicja religii, [w:] W. Piwowarski (red.), Socjologia religii, Kraków 1983
 • www.edukateria.pl/praca/relacjonistczna-definicja-religii-przykladtradycja [dostęp: 6.07.2012]
 • Z. Drozdowicz, Religia, [w:] Z. Drozdowicz (red.), Zarys encyklopedyczny religii, Poznań 1992

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5717253-f026-42cb-8d30-76a106141adc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.