PL EN


2015 | 6 | 3 | 225-231
Article title

Modelowanie i symulacja pracy złożonych systemów technicznych

Authors
Content
Title variants
EN
Modelling and Simulation of the Complex Technological Systems Operation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiono podstawowe informacje z zakresu modelowania systemów technicznych. Zaprezentowano możliwość modelowania złożonego systemu technicznego za pomocą modelu matematycznego – sieci Petriego, analizując ich praktyczną i dydaktyczną użyteczność.
EN
In the paper basic information regarding modelling of the technical systems has been presented. Modelling of the complex technical system was performed by Petri nets theory. Their professional and didactical useability has been analyzed.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
225-231
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Białyniecki-Birula I, Białyniecka-Birula I. (2007): Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat, Warszawa.
 • Furmanek W. (2010), Symulacje, gry symulacyjne w dydaktyce, [w:] Furmanek W., Piecuch A (red.), Dydaktyka informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe, Rzeszów.
 • Janczyk J. (2010): Rzeczywistość wirtualna czy symulacja rzeczywistości w kontekście procesów kształcenia, [w:] Furmanek W., Piecuch A. (red.), Dydaktyka informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe, Rzeszów.
 • Honczarenko J. (2008): Obrabiarki sterowane numerycznie, Warszawa.
 • Kęsy M. (2014): Rzeczywistość wirtualna w procesie kształcenia technicznego, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 5/2.
 • Łunarski J. (2010): Inżynieria systemów i analiza systemowa, Rzeszów.
 • Piecuch A. (2010): Ucieczka od rzeczywistości czy przybliżenie rzeczywistości – modelowanie i symulacja, [w:] Furmanek W., Piecuch A. (red.), Dydaktyka informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe, Rzeszów.
 • Reisig W. (1988): Sieci Petriego, Warszawa.
 • Szpyrka M. (2008): Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, Warszawa.
 • Zdanowicz R. (2007): Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Gliwice.
 • www.sandvik.com.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c572cf55-558b-4310-8d41-fe5c2be83cfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.