Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 3 | 225-231

Article title

Modelowanie i symulacja pracy złożonych systemów technicznych

Authors

Content

Title variants

EN
Modelling and Simulation of the Complex Technological Systems Operation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedstawiono podstawowe informacje z zakresu modelowania systemów technicznych. Zaprezentowano możliwość modelowania złożonego systemu technicznego za pomocą modelu matematycznego – sieci Petriego, analizując ich praktyczną i dydaktyczną użyteczność.
EN
In the paper basic information regarding modelling of the technical systems has been presented. Modelling of the complex technical system was performed by Petri nets theory. Their professional and didactical useability has been analyzed.

Year

Volume

6

Issue

3

Pages

225-231

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

author

References

 • Białyniecki-Birula I, Białyniecka-Birula I. (2007): Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat, Warszawa.
 • Furmanek W. (2010), Symulacje, gry symulacyjne w dydaktyce, [w:] Furmanek W., Piecuch A (red.), Dydaktyka informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe, Rzeszów.
 • Janczyk J. (2010): Rzeczywistość wirtualna czy symulacja rzeczywistości w kontekście procesów kształcenia, [w:] Furmanek W., Piecuch A. (red.), Dydaktyka informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe, Rzeszów.
 • Honczarenko J. (2008): Obrabiarki sterowane numerycznie, Warszawa.
 • Kęsy M. (2014): Rzeczywistość wirtualna w procesie kształcenia technicznego, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 5/2.
 • Łunarski J. (2010): Inżynieria systemów i analiza systemowa, Rzeszów.
 • Piecuch A. (2010): Ucieczka od rzeczywistości czy przybliżenie rzeczywistości – modelowanie i symulacja, [w:] Furmanek W., Piecuch A. (red.), Dydaktyka informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe, Rzeszów.
 • Reisig W. (1988): Sieci Petriego, Warszawa.
 • Szpyrka M. (2008): Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, Warszawa.
 • Zdanowicz R. (2007): Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Gliwice.
 • www.sandvik.com.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c572cf55-558b-4310-8d41-fe5c2be83cfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.