PL EN


2013 | 40 | 5-6(470-471) | 8-15
Article title

Poszukiwanie pracy przez absolwentów studiów geograficznych w okresie tranzycji

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Job searching strategies among geography graduates in the transition period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomyślne przejście z etapu edukacji do zatrudnienia jest uzależnione od wielu czynników. Jednym z nich jest właściwy dobór efektywnych metod poszukiwania pracy. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów kierunku geografia, dotyczących metod poszukiwania pracy w okresie tranzycyjnym. Analiza obejmuje planowane przez absolwentów na końcu studiów metody szukania zatrudnienia, metody skuteczne, które pozwoliły im znaleźć pracę oraz ewolucję stosowanych metod wśród tych osób, które nie pracowały i nadal starały się o zatrudnienie po około pół roku od momentu zakończenia studiów. Ustalono, że plany absolwentów dotyczące głównych metod szukania pracy okazały się trafne, zwłaszcza w przypadku zamiaru wykorzystania elektronicznych zasobów sieci. Stwierdzono także, że kilkumiesięczny okres niepowodzeń skłaniał absolwentów do stosowania mniej aktywnych, często opartych na pomocy osób trzecich, dalszych metod poszukiwań pracy.
EN
A successful transition from the stage of education to employment is determined by several factors. One of these factors is the proper strategy of searching for a job, especially selecting the most effective method of searching. The paper presents results of a survey about methods of job searching in the transitional period conducted among geography graduates. The analysis is comprised of methods of job searching planned by the graduates at the end of studies, the most efficient methods (these which allowed them to find the job) and the evolution of job searching strategies among these graduates who were still not employed after six months of graduation. The survey showed that graduates’ plans of main job searching methods were accurate, especially in the use of the internet. It has also proven that a period of a few months of unsuccessful job searching made the graduates use less active methods of job searching which very often included the help of third parties.
Year
Volume
40
Issue
Pages
8-15
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Ben-Porath Y. (1990), The F-connection: families, friends, firms, the organization of exchange, "Population and Development Review" nr 6, s. 1-9.
 • Buchner-Jeziorska A. (2011), Studia wyższe - bez szans na sukces?!, "Acta Universitatis. Folia Sociologica" nr 39, s. 17-31.
 • Caliendo M., Schmidl R., Uhlendorff A. (2010), Social networks, job search methods and reservation wages: evidence for Germany, IZA Discussion Paper, nr 5165, ss. 29 [online], http://ftp.iza.org/dp5165.pdf [dostęp 18.10.2012].
 • Holzer H.J. (1988), Search method use by unemployed youth, "Journal of Labour Economics" nr 6(1), s. 1-20.
 • Jeruszka U. (2011), Efektywność kształcenia w szkołach wyższych, "Polityka Społeczna" nr 1, s. 1-7.
 • Kryńska E. (2011 ), Absolwenci szkól wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość, w: Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki, Red. K. Jędralska, J. Bernais, Prace Naukowe UE, Katowice, s. 87-101.
 • Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności 2003-2012 (z lat 2003-2012), GUS, Warszawa.
 • Mang C. (2012), Online job search and matching quality. Ifo Institute, ss. 31 [online], http://ftp.zew.de/pub/zewdocs/veranstaltungen/ICT2012/Papers/Mang.pdf, [dostęp 19.10.2012].
 • Piróg D. (2010), Studia wyższe a rynek pracy w Polsce - zarys stanu badań, w: Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, K. Jankowski. R. Droba, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 61-80.
 • Piróg D. (2012), Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii, w: Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 125-144.
 • Spokane A.R., Hawks B.K.(1990), Annual review: practise and research in career consueling and development, "The Career Development Quarterly" nr 39, s. 98-128.
 • Try S. (2005), The use of job search strategies among university graduates, "The Journal of Socio Economics" nr 34, s. 223-243.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c57c9928-a01b-4655-8d6b-9e1715aa0f00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.