Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | Tom IX (L), fasc. A | 183-187

Article title

СЕЛЬСКАЯ ОКРУГА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО (КРЫМ). УСАДЬБЫ в МИКРОРЕГИОНЕ ВЕРХНЕ-ЮХАРИНОЙ БАЛКИ - ИССЛЕДОВАНИА 2011 г.

Title variants

PL
WIEJSKIE TERYTORIUM ChERSONEZU TAURYDZKIEGO (KRYM). Farmy w mikroregionie Wąwozu Jucharina - badania sezonu 2011
EN
RURAL TERRITORY OF TAURIC CHERSONESOS (CRIMEA). FARMHOUSES IN THE YUKHARINE RAVINE - RESEARCHES IN 2011

Languages of publication

RU PL EN

Abstracts

PL
W 2011 r. kontynuowaliśmy interdyscyplinarne badania nad osadnictwem starożytnym w mikroregionie Wąwozu Jucharina, który wraz z prawie całym Półwyspem Heraklejskim w południowo-zachodnim Krymie tworzy część wiejskiego terytorium greckiej kolonii Chersonez Taurydzki (dziś Sewastopol). Działająca w składzie ekspedycji Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ekipa studenckiego koła naukowego „Wod.o.Lot” wykonała z latawca ukośne i pionowe zdjęcia z małej wysokości, a na ich podstawie - ortofotomapy trzech farm (342, 343, 363), ponadto - prospekcję geofizyczną, metodą elektrooporową, farmy 342 i okolic farmy 343. Wykopaliskami objęto tylko farmę 343, na której ukończyliśmy odsłanianie jednego z pomieszczeń (nr 4), rozpoczęliśmy badania wieży w jej północno-wschodniej części oraz rozpoznaliśmy wstępnie dziedziniec gospodarstwa, położony między dwiema wyżej wspomnianymi strukturami. Zarówno wieża jak i pomieszczenie 4 zawierają ślady dwóch różnych faz użytkowania. W fazie I zagłębione w skale pomieszczenie 4 z dziewięcioma gniazdami na gliniane kontenery (pithoi) pełniło funkcję magazynową. W fazie II podwyższono ziemnym nasypem poziom użytkowy i zmniejszono szerokość wnętrza z 3,7 do 2,8 m. W fazie I wieża mierzyła u podstawy 7,7x7 m (strona zewnętrzna) i 6,3 x 5,9 m (strona wewnętrzna). Wejście do niej, z kamiennymi stopniami schodów szerokości 90 cm, prowadziło w dół od strony dziedzińca, a jej dolna kondygnacja była zagłębiona na ponad 1 m w skale. W fazie II pogrubiono mur zewnętrzny wieży aż o około 1,5 m i zapewne była wtedy wyższa. Wraz z tym tzw. przeciwtaranowym pasem wieża zajmowała odtąd powierzchnię 10,7x 9,7 m. Eksplorowana przestrzeń szerokości 1,5 m, oddzielona od reszty lichym murem poprzecznym, pełniła prawdopodobnie funkcję klatki schodowej prowadzącej na drugą, podwyższoną kondygnację. Skromny materiał zabytkowy zawierał skorupy amfor z II i III w., odłamki miejscowych naczyń z gliny, fragment mortarium i szklanego bal-samarium, a także żelazne gwoździe i osełkę.
EN
In 2011 we proceeded further with archaeological investigations on the ancient settlement activity in the Yukharine Ravine, situated in the Heraclean Peninsula within the agricultural territory (chora) of Crimean Chersonesos. A team of students from “Wod.o.lot”, a stu¬dent research organisation, acting as members of our Crimean expedition from the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, made an aerial and geophysical survey using electroresistivity method (Farmhouse 342 and surroundings of Farm 343). vertical aerial photographs taken from a kite were transformed into orthophotomaps of Farmhouses 342, 343 and 363. The only site excavated in 2011 was Farm 343 (for the plan see: T. CAPHOBCKH, A.A. KOBAAEBCKAS, CeAbCKaz 0Kpy2a XepcoHeca Taepmec- Kozo (Kpuu). ycadbSa 343, “Swiatowit” VIII (XLIX)/A (2009-2010) 2011, fig. 3). The fieldwork was carried out in Room 4, in the tower (Structure 1) and between these two structures. We finished uncovering the ruins of Room 4 and started inve¬stigating the north-eastern part of the tower. In the area between both these structures a 1 m wide test trench was opened across the courtyard of the farm. The tower and Room 4 show distinct traces of two building and occupa¬tion phases. In Phase I, dated to the 3rd quarter of the 3rd c. AD, Room 4 (dimensions: 6.25x5.4 m outside and 4x 3.7 m inside), partially sunk in bedrock, had 9 round rock- -cut pits for large clay containers (pithoi) and served as a storeroom, probably for some food items. In Phase II two inner retaining walls were built on the north-western and south-eastern sides of the room and thus, its inside width was diminished by 90 cm. A new earthen floor was laid overlying a 40 cm thick layer of rammed earth. Among very few small finds there were amphora sherds dated to the 2nd and 3rd c. AD, fragments of local clay vessels and broken pieces ofpithoi. In the tower, sunk more than 1 m into the rocky ground, only its north-eastern part with a 90 cm wide step¬ped entrance leading down from the courtyard was excavat¬ed. In Phase I the tower measured 7.7 x7 m outside and 6.3 x 5.9 m inside. In Phase II the tower was bigger (10.7x 9.7 m) and probably also higher after its outer walls had been reinforced with a 1.5 m wide wall made of large and very large stones in earth bonding. The excavated surface, 1.5 m wide, was separated from the rest of the room by a weak retaining wall, made of reused stones. The investi¬gated part of the tower had served probably as a staircase before it was filled with rubbish and stones later but still in Phase II. The excavations of2011 produced no good dating evidence and among small finds there were only amphora sherds dated to the 2nd and 3rd c. AD, fragments of local clay vessels, one fragment of a mortarium and one of a glass balsamarium, iron nails and a whetstone.

Keywords

Journal

Year

Pages

183-187

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c57da167-ab12-47de-9eb8-7711d5eb2aac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.