PL EN


2013 | 1(80) | 54-60
Article title

Identyfikacja wiedzy i umiejętności oraz potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej w Polsce w ramach projektu THESEIS

Content
Title variants
EN
Identification of knowledge, skills and training needs of wastewater operators in Poland under the THESEIS project
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article includes a brief presentation of the results obtained in Poland under the Le-onardo da Vinci Programme from the questionnaires distributed among wastewater ope-rators regarding their knowledge on occupational health and safety (OH&S) issues. The results achieved that are connected with OH&S skills and knowledge gaps are based on the self-assessment of the eco-industry workers. The summary ends with a proposal for further OH&S training.
PL
Celem międzynarodowego projektu THESEI Szkolenia w zakresie bezpieczeń-stwa i higieny pracy pracowników związanych z ochroną środowiska, uruchomionego w ramach Programu LdV, jest zaspokojenie tych potrzeb przez opracowanie, testowa-nie i upowszechnianie innowacyjnego modelu szkoleń, z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez wirtualne środowisko nauczania (e-learning), w odniesieniu do zagadnień BHP w sferze gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami. Koncepcja projektu THESEIS zakłada wypracowanie zasad szkolenia w zakresie różnych aspektów BHP w ekoprzemyśle zgodnie z potrzebami uczących się, jak rów-nież promowanie nowoczesnego podejścia do kształcenia i doskonalenia zawodowego z zastosowaniem różnorodnych, zindywidualizowanych rozwiązań, pomagających pracownikom w aktywnym kształtowaniu swojego rozwoju zawodowego. Zadania przypisane Polsce w ramach projektu THESEIS realizuje Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ – PIB).
Contributors
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, be@ios.edu.pl
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
References
 • Bednarek J. (2008), Multimedia w kształceniu. WN PWN.
 • Bednarczyk H. (1998), Problemy i dylematy rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej. Polityka Społeczna, (nr 9, s. 24), Warszawa.
 • Bednarczyk H., Figurski J., Mazur M. (2003), Kultura pracy – kultura kształcenia, [w:] Pedagogika Pracy nr 42/2003, ITeE, Radom.
 • Dymaczewski Z. (red.) (2011), Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wydanie III. PZITS O/Wielkopolski.
 • Analysis of the EU Eco-Industries, their Employment and Export Poten-tial. Final Report to DG Environment.FEŚiZN. 2008. Rynek pracy w sferze ochrony środowiska w Polsce. Raport dla Ministerstwa Gospodarki.
 • Jeffries C., Lewis R., Meed J., Merritt R. (1997), Kształcenie otwarte od A do Z, ITeE, Radom.
 • Rauner F., Maclean R. (eds.) (2008), Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. UNEVOC/UNESCO.
 • Stecyk A. (2008), ABC e-learningu. System LAMS (Learning Activity Management System).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c57e0ee2-46d2-43f2-a75e-1805f7c36860
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.