Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 2 | 117-131

Article title

Odchylenie względne kosztów całkowitych w ocenie zagrożenia upadłości przedsiębiorstw

Content

Title variants

PL
Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarzadzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
EN
Relative deviation of total costs in assessing the threat of bankruptcy of enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówione zostały wyniki badań nad możliwościami zastosowania rzadko wykorzystywanej w praktyce analitycznej miary, mogącej posłużyć do prognozowania upadłości przedsiębiorstw, w postaci odchylenia względnego kosztów całkowitych. Zdaniem autora artykułu proponowana relacja, uwzględniająca badanie dynamiki zmian kosztów całkowitych w porównaniu z dynamiką zmian przychodów ze sprzedaży, może być z dużym powodzeniem wprowadzana do tworzonych modeli analizy dyskryminacyjnej. Oprócz wskaźników płynności finansowej może stanowić ona bowiem dobry (jedno bądź wielowymiarowy) predyktor standingu ekonomicznego przedsiębiorstw, który, jak zostało przedstawione w artykule na podstawie badania 1979 upadłych w latach 2007–2013 w Polsce przedsiębiorstw, może być skutecznym „barometrem” pozwalającym na dokonanie wyprzedzającej oceny zbliżającego się zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

117-131

Physical description

Contributors

  • Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarzadzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,

References

  • Antonowicz P. (2015a), Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2015 r. Półroczny raport z badań, KPF, Warszawa–Gdańsk.
  • Antonowicz P. (2015b), Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teorie i zastosowania, PWE, Warszawa.
  • Korol T. (2013), Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 125.
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.
  • Wędzki D. (2005), Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa, w: Zagrożenie upadłością, Kuciński K., Mączyńska E. (red.), seria: Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. 93, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c57e2836-61e6-4172-971d-bb74aad0552f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.