Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 485 | 277-290

Article title

Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi długu tych jednostek

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie i zbadanie wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej określanych jako JST) przeznaczonych na finansowanie kosztów obsługi zadłużenia tych jednostek. Zadłużenie to jest finansowane zarówno rozchodami, jak i wydatkami budżetu JST. Stąd należało ustalić pojęcie wydatków i rozchodów budżetu JST, a także relacje, jakie zachodzą pomiędzy tymi instytucjami finansowo- -prawnymi w odniesieniu do finansowania zobowiązań JST. W dalszej części opracowania ustalono strukturę wydatków bieżących w budżetach JST służących do finansowania kosztów obsługi zadłużenia. Badania empiryczne przeprowadzono z uwzględnieniem danych dotyczących województwa dolnośląskiego. Przeprowadzone badania umożliwiły ustalenie specyfiki tego rodzaju wydatków w odniesieniu do pozostałych wydatków bieżących.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c57e57ca-94d2-4655-9e4e-5a2d2ea7c21f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.