Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 63 | 2: Teologia dogmatyczna - English Version | 65-83

Article title

Christ as the Face of the Father’s Mercy. A Top-Down and Theophanic Conception of God’s Mercy

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The author of the article Christ as the face of the Father’s mercy. A top-down and theophanic conception of God’s Mercy draws the most fundamental approach to the mystery of mercy as a form of the inner revelation of the Triune God's life from the ample Polish literature devoted to the issue of God’s Mercy, and analyzes it. Also practicing mercy, according to this conception, may be done in the right way if its features are recognized in Jesus Christ the Incarnated Son’s deeds. The author calls this perspective of theology of mercy “a top-down conception”, as humanity is not able to comprehend the essence of mercy without the aid of the supernatural world that, on the one hand, shows what God is like in His essence, and on the other, how one should follow God to be saved. God's self-revelation in the salutary events becomes – according to the author – the best interpretation key of God's theology of mercy, showing His Trinitarian character.

Contributors

 • Chair of Christology and Christian Personalism at KUL

References

 • John Paul II. Encyclical Dives in misericordia. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1980.
 • John Paul II. Encyclical Redemptoris missio. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1990.
 • Francis. The Bull Misericordiae vultus. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015.
 • Barth, Grzegorz. “Misterium miłosierdzia Bożego jako wartość trynitarno-osobowa.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 331-346. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Bartnik, Czesław S. Metodologia teologiczna. Lublin: s.l., 1998.
 • Bartnik, Czesław S. “Miłość i miłosierdzie.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 243-246. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Bartosik, Grzegorz M. “Pneumatologia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 163-184. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Czaja, Andrzej. “Człowiek w ramionach Bożego Miłosierdzia.” w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 247-258. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Depo, Wacław, Krzysztof Guzowski. “Dogmatyka czy symbolika miłosierdzia?” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 15-34. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Dudek, Agnieszka. “Relacyjny charakter miłosierdzia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 418. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Góźdź, Krzysztof. “Miłosierdzie jako nawiązanie komunii Boga i człowieka.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 7-11. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Góźdź, Krzysztof. “Teologia Bożego Miłosierdzia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 287-302. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Grabowski, Jarosław. “Czy miłosierdzie przeczy sprawiedliwości? Odpowiedź Jana Pawła II.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 363-370. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Granat, Wincenty. Chrystus Odkupiciel i Kościół – Jego Mistyczne Ciało. Lublin: TN KUL, 1960.
 • Granat, Wincenty. Dogmatyka katolicka. Synteza. Lublin: TN KUL, 1964.
 • Granat, Wincenty. Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego (Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL). Lublin: Wydawnictwo KUL, 20072.
 • Granat, Wincenty. “Chrystus – apostoł miłości miłosiernej.” In Bóg bogaty w miłosierdzie, edited by Wincenty Granat, Halina Irena Szumił. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011.
 • Huculak, Benedykt J. “O Bogu w Trójcy.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 67-78. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Karwacki, Roman. “Soteriologia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 117-134. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Królikowski, Janusz. “Protologia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 79-88. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Kowalczyk, Marian. “Miłosierdzie Boże w urzeczywistnianiu się królestwa Bożego.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 280-281. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Kupczak, Jarosław. “Antropologia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 89-102. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Lewandowski, Jerzy. “Miłosierdzie Boże wczoraj i dziś” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 267-274. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Napiórkowski, Andrzej A. “Miłosierdzie Boga. Teo- i antropocentryczna wizja dziejów zbawienia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 319-330. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Napiórkowski, Stanisław Celestyn. “Tajemnica miłosierdzia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 481-489. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Nowacki, Wojciech, Zyśk, Zdzisław. “Zbawcza wartość cierpienia w doświadczeniu świętej Faustyny Kowalskiej.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 385-400. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Ozorowski, Edward, abp. Dialogi o Bożym Miłosierdziu, Białystok−Los Angeles: Wybór, 20082.
 • Pyc, Marek. “Chrystologia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 103-116. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Pawłowski, Sławomir. “Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko – prorok Miłosierdzia Bożego.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 371-384. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Rychlicki, Czesław. “Demitologizacja obrazu Boga w Deus Caritas est Benedykta XVI.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 433-448. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Siwecki, Leon. “Eklezjologia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 147-162. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Słomkowski, Antoni. “Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu.” In Ewangelia miłosierdzia, edited by Wincenty Granat, 50-112. Poznań−Warszawa: Pallottinum, 1970.
 • Szmulewicz, Henryk. “Eschatologia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 223-240. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Szymik, Jerzy. “Pewien zaś Samarytanin… Chrystologia miłosierdzia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 303-318. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Warchoł, Paweł. “Miłosierdzie według Jana Pawła II.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 347-362. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Warzeszak, Józef. “O Bogu Jedynym. Miłosierdzie jako przymiot Boga.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 35-66. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Wołyniec, Włodzimierz. “Charytologia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 185-198. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Życiński, Wojciech. “Mariologia.” In Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, edited by Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 135-146. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c582700e-e085-47a2-aa19-64588bfc4741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.