Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 42 | 4(493) Czy elastyczny czas pracy pomoże gospodarce w czasach niepewności? | 21-26

Article title

PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY A OBECNOŚĆ W ZAKŁADZIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Selected contents from this journal

Title variants

EN
TRADE UNIONS AND COMPLIACE WITH LABOUR LAW

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w przedsiębiorstwach uzwiązkowionych w 2014 r. Zidentyfikowano w nich determinanty stabilnych warunków pracy i przestrzegania prawa pracy w zakładzie, w szczególności w odniesieniu do czasu pracy. Są to: co najmniej średnia wielkość zakładu pracy mierzona liczebnością pracowników, nowoczesny majątek trwały, dobra sytuacja ekonomiczna, obecność dwóch lub trzech (nie więcej) związków zawodowych i współpraca między nimi, przychylny lub neutralny stosunek zarządów do związków zawodowych, dobra znajomość prawa pracy przez liderów związkowych. Obecność zakładowego układu zbiorowego pracy jest pożądana, chociaż niekonieczna.
EN
In our empirical study we exploit the survey carried out in the sample of unionized plants in 2014. We identified the determinants of stable working conditions and compliance with the Labor Code by management, especially in respect to working time. There were following main determinants: medium or big size of the plant, modern and innovative technology, relatively good market conditions, presence of two or three (no more) trade unions organizations, cooperation between trade unions, good or neutral relations between trade unions and management. Additionally we need to point trade unions leader’s knowledge on Labor Code. Ownership occurred much less important.

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Czarzasty J. (2009), Warunki pracy i kultura organizacyjna, w: J. Gardawski (red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Doeringer P.B., Piore M. (1970), Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Harvard Univ. Press, Cambridge.
 • Ebbinghaus B. (1996), The Siamese Twins: Citizenship Rights, Cleavage Formation, and Party-Union Relations in Western Europe, w: Ch. Tilly (red.), Citizenship, Identity and Social History, „International Review of Social History”, Suplement 3.
 • Gardawski J. (1999), Zasięg związków zawodowych w wybranych działach przemysłu i sekcjach usług publicznych, w: J. Gardawski, B. Gąciarz, A. Mokrzyszewski, W. Pańków, Rozpad bastionu. Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, ISP, Warszawa.
 • Gardawski J. (2003), Konfliktowy pluralizm polskich związków zawodowych, Fundacja im. Eberta, Warszawa,
 • Gardawski J. (2009), Związki zawodowe w krajach starej demokracji, w: J. Gardawski (red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gardawski J. (2013), Collective Bargaining in Multinational Companies, Study Report (Norvay Grants, Innovation Norway), J. Gardawski ed. and P. Czarnecki, J. Czarzasty, C. Kliszko, maszynopis, Warsaw.
 • Gardawski J. (2014), Związki zawodowe w III Rzeczpospolitej: trzy fazy przekształceń, w: J. Wratny (red.), Aktualne problemy reprezentacji pracowniczej w zbiorowych stosunkach pracy, IPiSS, INP PAN, Warszawa.
 • Inglehart R., Norris P. (2009), Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, PIW, Warszawa.
 • Putnam D. (2008), Samotnie grać w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c584b999-8409-44c2-bfbf-9f59c77ab872
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.