Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 55-62

Article title

VYUŽITÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU K ŘÍZENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V BOZP

Authors

Content

Title variants

PL
SYSTEM INFORMACJI OSOBOWEJ I JEGO WYKORZYSTANIE W ZARZĄDZANIU EDUKACJĄ W ZAKRESIE BHP

Languages of publication

PL EN CS

Abstracts

EN
Most organizations currently manage their personal processes through ICT (Information and Communication Technologies) and IT (Information Technologies) in different extent. In the Occupational health and safety (OHS) area they are used more likely for administrative purposes or serve as a communication tool. Comprehensive and integrated personal information system (PIS) could, however, bring broader use in the field of needs analysis, scheduling or implementation of employee education and training. PIS also affect efficient control of rules that have been already set up. Significant outcome can be reached by interconnection of PIS/ OSH model with the task management system. Report on „Application of personal information system in managing theOccupationalhealth and safetyeducation“ deals, in itsfirst part, with the definition of PIS in the extent of organization´s human resource management – with present approach explained. It shows which PIS modules cover the OSH issue and in which context. Second part is dedicated to planning, governance and OSH training system within the company. The third part of the report describes connection to other company´s processes. The conclusion summarizes some recommendations for possible PIS uses in theorganizations.
CS
Řízení personálních procesů je dnes ve většině organizací podporováno na různé úrovni informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a informačními systémy (IS). V oblasti BOZP se doposud setkáváme spíše s jejich použitím pro administrativní účely, případně jako nástrojem komunikace. Využívání komplexních nebo integrovaných personálních informačních systémů však přináší širší uplatnění v oblasti analýzy potřeb, plánování a realizace vzdělávání pracovníků. Má také dopad do oblasti efektivní kontroly dodržování stanovených pravidel. Významným efektem je pak přímé propojení modulu BOZP, resp. školení a kursy, personálního informačního systému, se systémem pro řízení prací. Příspěvek „Využití personálního informačního systému k řízení vzdělávání v BOZP“ se v první části zabývá vymezením personálního informačního systému v procesu řízení lidských zdrojů organizace, Je zde vysvětleno současné pojetí této podpory a možné přístupy k němu. Ukazuje, ve kterých modulech PIS je problematika BOZP podchycena a v jakém kontextu. Ve druhé části se věnuje plánování, řízení a organizaci vzdělávání v BOZP v rámci organizace a ve třetí propojení tohoto procesu s jinými podnikovými procesy. Na závěr shrnuje některá doporučení pro aplikaci podpory PIS ve vzdělávání v organizaci.

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Hotelowa w Pradze (Czechy)

References

  • GÁLA, Libor, POUR, Jan a TOMAN, Prokop. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, technologie informačních systémů, řízení a rozvoj podnikové informatiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 482 s. Management v informační společnosti. Expert. ISBN 80-247-1278-4.
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c58510bc-a845-4dca-8793-5c302b199d02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.