Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(29) | 381-400

Article title

Kontrowersje wokół polskiego konkordatu

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Controversies about the Polish concordat

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article concerns discussion over controversy which accompanied preparations to signing of such specific international agreement as concordat is, between Polish State and the Holy See. After the period of annexation the Polish State signed in 1925 with the Holy See agreement that lost its binding force after the communists seized power in Poland in 1945. The Provisional Government of National Unity referred then to infringement of one of the concordat’s regulations by The Holy See and terminated the agreement. Many times in following years communist authorities tried to enter into diplomatic relations with the Catholic Church on their own conditions but every time the talks ended in failure. After gaining the independence in 1989 the Polish State faced the need not only to write and enact new constitution but also a new agreement with the Holy See which should have empowerment in this new constitution. Government of Hanna Suchocka brought into effect the signing of new concordat with the Holy See exposing by this themselves to many charges of legal and constitutional nature.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Ajnenkiel A., Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 1: W dobie rozbiorów, Warszawa 1989.
 • Dziesięć lat polskiego konkordatu, red. Cz. Janik, P. Borecki, Warszawa 2009.
 • Góralski W., Konkordat Polski 1993. Od podpisania do ratyfikacji, Warszawa 1998.
 • Konkordat polski 1993. Wybór materiałów żródłowych z lat 1993‑1996, wybór Cz. Janik, red. B. Górowska, Warszawa 1997.
 • Krukowski J., Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.
 • Podstawy regulacji stosunków państwo–Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni stato–Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana, red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010.
 • Rudzka J., Konkordaty polskie. Krótki rys historyczny, Warszawa 1994, Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Seria Raporty, nr 205 (R‑14/94).
 • W obronie ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008, Niezłomni.
 • Włodarczyk T.. Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, t. 1, Warszawa 1986.
 • Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944‑2002, Radom 2003.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c59762c5-b4af-4b20-b34b-6b68088f26a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.