Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 65 | 10: Nauki o rodzinie | 39-54

Article title

Biblijne wezwanie rodziców do wychowania dzieci

Authors

Title variants

EN
Biblical Call for Parents to Upbring Their Children

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z głównych zadań małżonków jest przekazywanie życia. Nie wystarczy by dokonywało się ono tylko w wymiarze fizycznym, ale także w psychicznym, duchowym i społecznym. Przekazywanie życia to nie tylko prokreacja, ale również wychowanie. Chrześcijańscy rodzice powinni poznać co na temat wychowania uczy Pismo Święte. Pomoże to im w realizacji obowiązku, jaki podjęli na początku małżeńskiej drogi życia. Wychowawcze zaangażowanie rodziców jest pożyteczne dla ich potomstwa, kraju, Kościoła i świata.
EN
One of the main tasks of the spouses is to transmit life. It is not enough to do it only in the physical dimension, but also in the mental, spiritual and social dimensions. Transmitting life is not only procreation, but also education. Christian parents should learn about bringing up children from the Holy Bible. This will help them fulfill their duty at the beginning of the path of married life. Parenting commitment is beneficial for their offspring, country, the Church and world.

Keywords

Contributors

 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Bagrowicz J., Jankowski S., „Pan Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8,5). Studia z pedagogii biblijnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 • Borkowski T., Wartości religijne. Kształtowanie postaw religijnych człowieka, „Fides et Ratio” 1(17)2014, s. 166-178.
 • Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Jedność, Lublin−Kielce 2006.
 • Dudziak U., Powołanie do miłości, „Pielgrzym” [Czasopismo Polonii katolickiej w Kanadzie], nr 15, październik 1989, s. 1, 24.
 • Dziewiecki M., Wychowanie duchowe, moralne i religijne chłopców. Od urwisa do bohatera, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2013.
 • Flis J., Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, Fundacja Misyjna Świeckich, Warszawa 1991.
 • Franciszek, Papież: Wiarę trzeba przekazywać w dialekcie miłości, http://pl.radiovat icana. va/news/2018/01/07/papie%C5%BC_wiar%C4%99_trzeba_przekazywa%C4%87_w_dialek
 • cie_mi%C5%82o%C5%9Bci/1357873 (7.01.2018).
 • Iacoboni M., Mirroring People. The New Science of How We Connect with Others, Farrar, Straus and Giroux, New York 2009.
 • Krajski S., http://www.savoir-vivre.com.pl/?zachowanie-przy-stole-%E2%80%93-wciaz-w-pelni-aktualny-material-z-miedzywojnia,797 (dostęp: 8.01.2018).
 • Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre'u, Agencja SGK Ewa Jadwiga Krajska, Warszawa 2007.
 • Kulesza W., Efekt Kameleona. Psychologia naśladownictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
 • Kulpaczyński S., Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów, Polihymnia, Lublin 2009.
 • Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004.
 • Mazur P., Podstawy pedagogiki pastoralnej, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Kraków 2011.
 • McDowell J., Mity edukacji seksualnej, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2000.
 • Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Savage J., Mama – najlepszy zawód na świecie, tłum. A. Marianowicz-Szczygieł, M. Szymańska, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa [2007].
 • Sieroń R.B., Model wychowania chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Ružomberok−Stalowa Wola 2008.
 • Sztuka kierownictwa duchowego, red. J. Augustyn, J. Kołacz, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2007.
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2001.
 • Walesa Cz., Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych okresów jego ontogenezy, w: Psychologia religii, red. Z. Chlewiński, TN KUL, Lublin 1982, s. 143-180.
 • Wołochowicz M. i P., Czy chrześcijańskie dziecko powinno chodzić do przedszkola, „TIPS – Pomysły dla chrześcijańskich rodzin”, nr 16, s. 1-4, [dodatek do „Absolutnie Fantastyczne” 1998, nr 1].
 • Wołochowicz M. i P., Nie składajmy dzieci na ofiarę, „Cel” 2006, nr 1 (94), s. 20-21, 32.
 • Wołochowiczowie M. i P., Wierzące dzieci. O tym jak wychowywać dzieci do dojrzałej wiary, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2014.
 • Wołochowiczowie M. i P., Wierzące dzieci. Reanimacja. O tym jak odbudować w dzieciach żywą wiarę, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2015.
 • Wołochowicz P., Wierzące dzieci. Ugruntowanie i rozwój. O tym, jak tworzyć dobre środowisko przekazu wiary, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2018.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c59b0a51-0b92-413c-a53c-62d124fd84e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.