PL EN


Journal
2016 | 62 | 169-180
Article title

On the Use of Comparative Law by Judges in Private and Commercial Law Cases

Title variants
PL
Rozważania na temat wykorzystania prawa porównawczego przez sędziów w sprawach z zakresu prawa prywatnego i handlowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author presents an analysis of the problem of uses of comparative law by judges in private and commercial law cases. The starting point of this article is the assumption that national judges, ruling on cases, seldom make any references to law and case law of other countries. Although such uses sometimes appear in public law cases but are almost inexistent in private law. The author’s contention is that such uses should be more frequent, and become common ground, since they are beneficial for the development of national law. This contention is defended in two parts. First, the author presents the purpose of comparative law uses by national judges – the advantages that such uses can bring and a description of how such uses can contribute to a better and stronger unification of different legal systems. Second, the author focuses on the issue of the legitimacy of comparative law references in court rulings. The arguments presented defend the thesis that national judges are allowed to make reference to foreign law and that such uses are not against their national law.
PL
Autor w artykule analizuje zagadnienie problemu wykorzystywania prawa porównawczego przez sędziów orzekających w sprawach cywilnych i handlowych. Założeniem wyjściowym dla analizy jest fakt, że odwołania do prawa obcego przez sędziów krajowych występują bardzo rzadko. Zdarzają się one czasem w prawie publicznym, ale nie istnieją niemalże w ogóle w prawie prywatnym. Autor stawia tezę zakładającą, że stosowanie przez sędziów prawa porównawczego przy orzekaniu w sprawach cywilnych i handlowych powinno stać się regułą. Tezę tę uzasadniono, używając dwóch argumentów. Po pierwsze, autor przedstawia zalety, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie prawa porównawczego w orzecznictwie cywilnym oraz możliwości jakie przedstawia w kontekście coraz dalej idącego ujednolicania systemów prawnych. Po drugie, autor daje uzasadnienie prawne powoływania się przez sądy krajowe na prawo zagraniczne i wyjaśnia, dlaczego taka praktyka jest dopuszczalna de lege lata oraz jak można by ją rozpowszechnić de lege ferenda.
Journal
Year
Volume
62
Pages
169-180
Physical description
Contributors
  • University of Warsaw
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c59bff03-2008-499e-ba38-0f08bf361cd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.