Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 1 | 10-15

Article title

Porozumienia zakazane z uwagi na cel a porozumienia zakazane z uwagi na skutek

Content

Title variants

EN
Restrictions by “object” and restrictions by “effect” under Polish competition law: in search of delineation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia znaczenie pojęć „cel” oraz „skutek” porozumienia ograniczającego konkurencję. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie, czy w każdym wypadku dla stwierdzenia bezprawności porozumienia wystarczające jest wykazanie, że miało ono antykonkurencyjny cel lub skutek (alternatywa łączna), czy też bardziej zasadny jest pogląd (bliski autorowi), zgodnie z którym tylko w części wypadków – najcięższych naruszeń prawa konkurencji – możliwe jest odwołanie się do „celu” porozumienia. We wszystkich pozostałych wypadkach na organie ochrony konkurencji spoczywa obowiązek wykazania, że skutkiem porozumienia było lub mogło być ograniczenie konkurencji.
EN
The article’s purpose is to defi ne the terms “object” and “effect” of competition restricting agreements. It also aims to answer the question whether it is always suffi cient for competition authorities to prove either the anticompetitive object or the anticompetitive effect of an agreement. It is suggested therein that focusing solely on the anticompetitive object of an agreement is only appropriate in cases of the so-called hard-core restrictions of competition. It is also argued that competition authorities must prove in all other cases the actual or potential anticompetitive effect on the agreement under consideration.

Year

Volume

1

Issue

1

Pages

10-15

Physical description

Dates

published
2012-04-21

Contributors

  • WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K.

References

  • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
  • Bychowska M., Zakaz praktyk ograniczających konkurencję . Kompetencje Prezesa Urzę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej od 1 maja 2004 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004
  • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008
  • Miąsik D., Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym, Kraków 2004
  • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D., (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
  • Skoczny T., Szpringer W., Zakaz porozumień ograniczających konkurencję (Wprowadzenie), Warszawa 1995

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5a2df99-276c-4e1c-b5d0-2f46f2b63ba8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.