Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 58-68

Article title

Człowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych (?)

Content

Title variants

EN
Old person as a subject of educational activities

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy tekst traktuje o możliwościach uczenia się ludzi w okresie późnej dorosłości, wskazuje na możliwości i korzyści wynikające z aktywności edukacyjnej, realizowanej w tej fazie życia, a także podejmuje tematykę postępowania metodycznego i dydaktycznego w edukacji ludzi starych. Nie przedstawia jednak gotowych typologii, a uwzględniając zmiany rozwojowe w starości oraz zmiany środowiska edukacyjnego człowieka starego, stanowi przyczynek do dyskusji nad ciągłym udoskonalaniem procesu dydaktycznego w nauczaniu osób starych.

Year

Issue

2

Pages

58-68

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Bubolz-Lutz E. (2003). Beratung ein Basiskonzept der Geragogik. W: E. Gösken, M. Pfaff (red.), Lernen im Alter. Altern lernen. Oberhausen: Athena.
 • Bubolz-Lutz E. (2007). Geragogik wissenschaftliche Disziplin und Praxis der Altersbildung. Informationsdienst Altersfragen Heft 5, 34, 11-14.
 • Chabior A. (2000). Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości. Radom-Kielce: Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Czerniawska O. (2000). Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno--Ekonomicznej w Łodzi.
 • Demetrio D. (2006). Edukacja dorosłych. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 3. Gdańsk: GWP.
 • Dubas E. (2007). Paradygmat uniwersalności w edukacji dorosłych. W: E. Dubas (red.), Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Dubas E. (2009). Etapy dorosłości i proces kształcenia. W: A. Fabiś, B. Cyboran (red.), Dorosły w procesie kształcenia, Bielsko-Biała-Zakopane: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.
 • Dubas E. (2010). Uczenie się przez przypadek jako przestrzeń edukacji dorosłych. Perspektywa biograficzna. W: A. Fabiś, A. Stopińska-Pająk, Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie. Bielsko-Biała: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.
 • Dzięgielewska M. (2008). Edukacja osób starszych w codzienności. W: M. Kuchcińska (red.), Edukacja do i w starości. Bydgoszcz: Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 • Fabiś A. (2005). Edukacja seniorów – odpowiedź na wymagania współczesności. W: A. Fabiś (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych. Mysłowice-Zakopane: Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Gieseke W. (2001). Kultury uczenia się w kształceniu dorosłych a nowe wyzwania. Społeczno-kulturowe i osobowe wymiary uczenia się. Edukacja Dorosłych, 4, 63-73.
 • Halicki J. (2000). Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Białystok: Trans Humana.
 • Halicki J. (2009). Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów. Chowanna, 2, 203-212.
 • Kidd R.J. (1966). The Implications of Continuous Learning. Toronto: W.J. Gage, Ltd.
 • Lindeman E. (1926). The Meaning of Adult Education. New York: New Republic, Inc.
 • Maderer P., Skiba A. (2006a). Integrative geragogy. Part 1: Theory and practice of basic model. Educational Gerontology, 2, 125-145.
 • Maderer P., Skiba A. (2006b). Integrative geragogy. Part 2: Interventions and legitimizatiuons. Educational Gerontology, 2, 147-158.
 • Pachociński R. (1998). Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Pędich W. (2007). Gerontologia i geriatria. W: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica.
 • Pędich W. (1996). Ludzie starzy. Warszawa: CRSS.
 • Piotrowski J. (1973). Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa: PWN.
 • Pietrasiński Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Pietrasiński Z. (1996). Rozwój dorosłych. W: T. Wujek (red), Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Przyszczypkowski K., Jankowski D., Skrzypczak J. (red.). (1996). Podstawy edukacji dorosłych. Poznań: Wyd. Naukowe UWM.
 • Rembowski J. (1984). Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Skrzypczak J. (1996). Proces kształcenia dorosłych i jego główne składniki. W: K. Przyszczypkowski, D. Jankowski, J. Skrzypczak (red.), Podstawy edukacji dorosłych. Poznań: Wyd. Naukowe UWM.
 • Steuden S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Stuart-Hamilton I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Szatur-Jaworska B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: ASPRA-JR.
 • Trafiałek E. (2000). Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych. Edukacja Dorosłych, 2, 43-49.
 • Wujek T. (1999). Kształcenie ustawiczne w świetle Raportu Jacques’a Delorsa. W: M. Bednarczyk (red.), Wokół problemów kształcenia ustawicznego. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5a6445a-2939-4388-9dd2-8d6c9f9a2d2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.