Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3-4(271-272) | 275-292

Article title

Artystyczne założenia tradycyjnego teatru koreańskiego p’ansori w ujęciu Sin Chae-hyo (1812-1884)

Authors

Content

Title variants

EN
Artistic principles of the traditional Korean p’ansori theatre in Sin Chae-hyo(1812–1884)’s theory

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The p’ansori performance represents one of the three main genres of traditional Korean theatre. It was presented by professional singers (kwangdae), who told an epic story taken from shamanic songs, folk stories and classic literature. P’ansori began to develop at the end of the 17th century and over the next two centuries was passed down in the oral tradition. Artistic practice was undermined in the second half of the 19th century by Sin Chae-hyo (1812-1884), who wrote down a few p’ansori and was the first to formulate its theoretical principles. He depicted four basic artistic components of p’ansori, including “acting talent” (nŏ’rŭmsae), “vocal talent” (tŭg’ŭm), “narrative talent” (sasŏl ch’ire) and “presence” (inmul ch’ire). Considered as key components, they were presented in the poetic work by Sin Chae-hyo, entitled Kwangdae ka (Song of the actor, around 1875). The main purpose of this article is to identify and define the components that constitute the artistic essence of p’ansori theatre.

Year

Issue

Pages

275-292

Physical description

Dates

published
2020-05-28

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Cho Tong-il. Han’guk munhak t’ongsa 3 [Powszechna historia literatury koreańskiej, t. III]. Chisik San’ŏpsa, Seoul 2005.
 • Cho Tong-il. Han’guk munhak t’ongsa 4 [Powszechna historia literatury koreańskiej, t. IV]. Chishik San’ǒpsa, Seoul 2005.
 • Ch’oe Tong-hyǒn. P’ansori ran muǒshinga [Co to jest p’ansori?]. Tosǒch’ulp’an Edit’ǒ, Seoul 1994.
 • Chŏn Kyŏng-uk. Han’guk kamyǒn’gǔk – kǔ yǒksa wa wǒlli [Koreański taneczny teatr maskowy – jego historia i organizacja]. Yǒlhwadang, Seoul 1998.
 • Chǒn Kyǒng-uk. Han’guk ǔi chǒnt’ong yǒnhǔi [Tradycyjne widowiska koreańskie]. Hakkojae, Seoul 2004.
 • Han’guk minjok munhwa taebaekkwa sajǒn 23 [Wielka encyklopedia koreańskiej kultury narodowej, t. XXIII]. Han’guk Chǒngsin Munhwa Yǒnguwǒn, Seoul 1994.
 • Kang Han-yǒng. „In’gan Sin Chae-hyo ǔi chaejomyǒng” [Nowe spojrzenie na Sin Chae-hyo jako człowieka]. Sin Chae-hyo yǒn’gu [Monografia Sin Chae-hyo], red. Sǒ Chong-mun, Chǒng Pyǒng-hǒn , T’aehaksa, Seoul 1997.
 • Kim Hǔng-gyu. „P’ansori ǔi sahoejǒk sǒnggyǒk kwa kǔ pyǒnmo” [Społeczny charakter p’ansori i jego przeobrażenie]. P’ansori ǔi pat’ang kwa arǔmdaum [Tworzywo p’ansori i jej piękno], Chŏng Yang, Ch’oe Tong-hyŏn, Indong, Chǒnju 1986.
 • Kim Tae-haeng. „P’ansori ran muŏsinga” [Co to jest p’ansori?]. P’ansori ŭi segye [Świat p’ansori], Munhak kwa Chisŏng, Seoul 2001.
 • Kim Tong-uk. On P’ansori, „Korea Journal”, vol. 13, np.3, 1973, s. 10–17.
 • Lord, Albert B. Pieśniarz i jego opowieść, przeł. Paweł Majewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Ogarek-Czoj, Halina. Klasyczna literatura koreańska. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.
 • Ogarek-Czoj, Halina. Teatr koreański. Comer, Toruń 1993.
 • Ong, Walter J. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Opowieść o Czhun-hiang najwierniejszej z wiernych, przeł. Halina Ogarek-Czoj, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970.
 • Park Hwang. P’ansori ibaengnyŏn sa [Dwieście lat historii p’ansori]. Tosŏch’ulp’an Sasayŏn, Seoul 1987.
 • Park Chan E. Voices from the Straw Mat – Toward an Ethnography of Korean Story Singing. University of Hawai’i Press, Honolulu 2003.
 • Pihl, Marshall R. The Korean Singer of Tales. Harvard-Yenching Institute, Cambridge 1994.
 • Provine, Robert C., Yoshiko Tokumaru, J. Lawrence Witzleben (red.). East Asia: China, Japan, and Korea. The Garland Encyclopedia of World Music, vol. 7. Routledge, New York and London 2002.
 • Rynarzewska, Ewa. Narodziny współczesnej dramaturgii koreańskiej. „Przegląd Orientalistyczny” nr 3–4, 2013, s. 195–214.
 • Rynarzewska, Ewa. „Pierwsze aktorki na scenie współczesnego teatru koreańskiego”. Inishie manabi, atarashiki manabi / Literatura, język i kultura Japonii – Studia japonistyczne, red. Romuald Huszcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 67–96.
 • Rynarzewska, Ewa. Teatr uwikłany. Koreańska sztuka teatralna i dramatyczna w latach 1900-1950. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Rynarzewska, Ewa. „Tradycyjny taniec koreański salp’uri jako artystyczny wyraz tragicznego niespełnienia han”. Świat w Oriencie – Orient w świecie, red. Agata Bareja-Starzyńska, Piotr Balcerowicz, Jan Rogala, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 207–217.
 • Rynarzewska, Ewa. Udręczona dusza koreańska. Nurt tragicznego niespełnienia han. „Azja-Pacyfik” t. X, 2007, s. 154–182.
 • Sǒ Chong-mun. P’ansori undongga rosǒ ǔi salm [Poświęcić życie dla p’ansori)]. Sin Chae-hyo yǒn’gu (Monografia Sin Chae-hyo), red. Sǒ Chong-mun, Chǒng Pyǒng-hǒn, T’aehaksa, Seoul 1997.
 • Sŏ Yŏn-ho, Kim Hyŏn-ch’ŏl. Han’guk yŏnhŭi ŭi wŏlli wa pangbop [Organizacja i technika tradycyjnych widowisk koreańskich]. Yŏn’gŭk kwa In’gan, Seoul 2006.
 • Shim Joon Hee (red.). Pansori. Korean Traditional Music. The National Center for Korean Traditional Performing Arts, Seoul 2004.
 • Yu Yǒng-dae. „P’ansori ǔi chǒn’gae wa pyǒnmo [Rozwój i przeobrażenie p’ansori]”. Yǒnhǔi, shinmyǒng kwa ch’ug’wǒn ǔi hanmadang [Tradycyjne widowiska teatralne – manifestacja szaleńczej radości i modlitwy], Tusan Tong-A, Seoul 2006.
 • Wŏn Yŏng-sŏp (red.). Uri soktam sajŏn [Koreański słownik przysłów], Sech’ang Ch’ulp’ansa, Seoul 1993.
 • „Kwangdaeka”, Han’gukhak Chung’ang Yŏn’guwŏn [internetowa encyklopedia] (The Academy of Korean Studies): http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0005075 [dostęp: 27.06.2019]
 • „Inmul”, Naver [Internetowy słownik języka koreańskiego]: https://hanja.dict.naver.com/search?dicQuery=%EC%9D%B8%EB%AC%BC&query=%EC%9D%B8%EB%AC%BC&target=hanja&ie=utf8&query_utf=&isOnlyViewEE= [dostęp: 27.06.2019].
 • „Nŏ’rŭmsae”, Naver [koreańska encyklopedia internetowa]: https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2274111&cid=50223&categoryId=51053 [dostęp: 12.07.2019]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2283

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5a904b8-bc38-461e-b2d2-25bc7179dbc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.