Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 179-183

Article title

FORMOWANIE OCHOTNICZYCH STRAŻY OGNIOWYCH W DAWNYCH GMINACH SKOTNIKI I KOŚCIELNICA W 1918 R.

Authors

Content

Title variants

EN
FORMATION OF VOLUNTARY FIRE BRIGADES IN THE COMMUNES OF SKOTNIKI AND KOŚCIELNICA IN 1918

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article describes stages in the formation of voluntary fire brigades on the territory of former communes of Skotniki and Kościelnica in 1918. Examples of localities where such fire brigades were organized are Czepów, Wilamów, Orzeszków, Ostrowsko and Wielenin. The managing body of the joint Czepów-Wilamów unit was almost entirely composed of Czepów residents. When this fire brigade was divided into two units, the firemen from Wilamów joined the National Fire-Fighting System. As the centenary of the existence of these fire brigades is approaching, it is worthwhile to remind their organizational beginnings, which took place at the time of re-creating Polish statehood after a long period of partitions.

Year

Volume

3

Pages

179-183

Physical description

Dates

published
2014-12

Contributors

  • mgr, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, służy w Placówce Straży Granicznej w Kaliszu

References

  • Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta Naczelnika Powiatu Kaliskiego 1914−1918.
  • Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX w., Łódź 1995.
  • Dekret z 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz.Pr.P.P. Nr 13, poz. 140).
  • Grzelka B., Stachowiak B., Rabiega T., Rogodziński J. (red.), 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku, Turek 2000.
  • Kursy Pożarnicze Dzielnicowe, „Przegląd Pożarniczy”, nr 9/10, Warszawa 1919.
  • Makowski E., Łuczak C. (red.), Dzieje Turku, Wydawnictwo WBP, Poznań 2002.
  • Olejnik T., Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 1996.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1937 r. o zniesieniu, utworzeniu i zmianie granic gmin wiejskich w powiecie tureckim, województwie łódzkim (Dz.U. 1937, nr 48, poz. 374).
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-8403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5acc61a-03c9-4ba8-8778-9cafba01e69a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.