Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 2 | 354-365

Article title

Możliwości minimalizacji liczby wymian narzędzi z wykorzystaniem oprogramowanego modelu numerycznego

Content

Title variants

EN
Possibilities of minimization of tool exchange numbers with programmed numerical model

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej funkcjonowania optymalizacyjnego modelu całkowitoliczbowego, którego celem jest przydział narzędzi, który zapewni minimalizację liczbę przezb rojeń narzędziowych [Song, 1995, s. 166]. Uwzględniono ograniczenia dotyczące pojemności magazynów narzędziowych, dostępności narzędzi i ich duplikatów oraz możliwości zastosowania alternatywnych narzędzi w obróbce. W celu oceny modelu i moż-liwości zastosowania metodyki do rozwiązywania problemów przydziału narzędzi do obrabiarek w zautomatyzowanych systemach wytwarzania, przeprowadzono analizę obliczeniową z wykorzystaniem przykładowych danych z przemysłu maszynowego.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

354-365

Physical description

Contributors

  • Dr inż., Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska,
  • Dr inż., Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska

References

  • Crama Y. (1997), Combinatorial optimization models for production scheduling in automated manufacturing systems, „European Journal of Operational Research”, 99.
  • Crama Y., Moonen L.S., Spieksma F.C.R., Talloen E. (2007), The tool switching problem revisited, „European Journal of Operational Research”, 182.
  • Song C.Y., Hwang H., Kim Y.D. (1995), Heuristic algorithm for the tool movement policy in flexible manufacturing systems, „Journal of Manufacturing Systems”, vol. 14, no. 3.
  • Stecke K.E. (1983), Formulation and solution of nonlinear integer production planning problems for flexible manufacturing systems, „Management Science”, 29.
  • Tang C.S., Denardo E.V. (1988), Models arising from a flexible manufacturing machine, part I:minimization of the number of tool switches, „Operations Research”, 36.
  • Tzur M., Altman A. (2004), Minimization of tool switches for a flexible manufacturing machine with slot assignment of different tool sizes, „IIE Transactions”, 36.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5b06e72-6bbb-4cb1-ab9a-50c6c032c180
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.