Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 12 | 2 | 87-98

Article title

Rozwój bazy materialnej gier sportowych w Polsce w latach 1945–1975

Authors

Content

Title variants

EN
Development of the Material Base of Sports Games in Poland in the Years 1945–1975

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Po II wojnie światowej infrastruktura sportowa w większości wymagała całkowitej odbudowy, a obiekty, które przetrwały lata 1939–1945, nadawały się do kapitalnych remontów. Przez okres trzech dekad, mimo utrudnień w postaci licznych przemian organizacyjnych, politycznych i społecznych, nieustannie podejmowano działania zwiększające liczbę i jakość obiektów oraz sprzętu sportowego. Wysiłek instytucji państwowych, zakładów pracy, a także całego środowiska sportowego doprowadził w 1975 r. do sytuacji, w której liczba boisk, hal sportowych i sal gimna-stycznych, gdzie można było uprawiać gry sportowe, w podstawowym zakresie zaspokajała, w większości regionów kraju, potrzeby społeczeństwa.
EN
This article describes the changes to the sports infrastructure in post-war increased, and their impact on the dissemination and development of basketball, volleyball and handball women during this period. The status of sports facilities that survived the operation of World War II and the Nazi occupation was that Poland in 1945 began their reconstruction of practically zero status. For a period of three decades, despite the difficulties in the form of numerous organizational, political and social change, action has been taken to increase continuously the quantity and quality of facilities, and sports equipment. The effort of State institutions, businesses, and entire sports environment in 1975 led to a situation in which the number of playing fields, sports halls and gyms where you can enjoy playing sports women, to meet most of the needs of society.

Contributors

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

References

 • Akademia Wychowania Fizycznego 1929–1959, Warszawa 1959.
 • Brzezicki A., Miller A (red.), Kartki z historii kultury fizycznej 1945–1964, Warszawa 1964.
 • Drygas W.A., Młoczyński P., 75 lat piłki ręcznej w Polsce, Warszawa 1993.
 • Gaj J., Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej, Warszawa – Poznań 1987.
 • Gaj J., Woltmann B. (red.), Zarys historii sportu w Polsce 1867–1997, Gorzów Wlkp. 1999.
 • Jarecki S., Rozwój piłki ręcznej na Śląsku – cz. I, Katowice 1972.
 • Księga sportu polskiego, Warszawa 1975.
 • Łaszkiewicz K., Polska koszykówka męska 1928–2004. Inowrocław 2004.
 • Mecner K., 80 lat polskiej siatkówki. Od przebijanki do ligi światowej, Olsztyn 2002.
 • Ordyłowski M., Schwarzer Z., Szymański L., 50 lat wrocławskiego sportu. Wrocław 2007.
 • Pasko A., Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Kraków 2012.
 • „Rocznik Statystyczny” 1975 r.
 • Szymański L. Ze studiów nad modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej 1944–1980, Wrocław 1996.
 • Warsicki S., Działalność AZS w Poznaniu 1919–1969, Poznań 1969.
 • Wryk R., 90 lat AZS w Poznaniu, Poznań 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5b2d1b6-5c80-43f6-9739-16ecd2d94e6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.