Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 26 | 205-220

Article title

Józefa Życińskiego koncepcja transcendencji Boga jako głębi bytu

Authors

Content

Title variants

EN
Joseph Życiński’s Idea of Transcendence of God as Depth of Being

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper presents the idea of transcendence of God as depth of being in the philosophy of Józef Życiński (1948–2011). This idea has two main interpretations: moral (searching for the meaning of life by man and discovering it in the world of values) and ontological (the presence of some formal structures in the being of the world as the expression of the divine Logos). The paper consists of three parts: 1) a presentation of those aspects of human existence whose main feature is the question of the meaning of life, and the role of ethics, aesthetics and religion in answering it; 2) a presentation of the idea of God as the depth of the world and structure of laws, ideas and values; 3) a presentation of the aspiration of man to the harmony of life through the openness to the depth of existence in the moral and ontological aspects.

Year

Volume

26

Pages

205-220

Physical description

Contributors

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze Filozofii i Antropologii Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego w Olsztynie

References

 • Głąb A., „Cierpię, więc jestem”. Tematyka teodycealna w tekstach abpa Józefa Życińskiego, „Roczniki Filozoficzne” 4, 2012, s. 77–99.
 • Gutowski P., Józefa Życińskiego koncepcja relacji między religią a nauką, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 1 (85), 2013, s. 15–30.
 • Wojtysiak J., Panenteizm. W związku z poglądami Józefa Życińskiego, Charlesa Hartshorne’a i innych przedstawicieli „zwrotu panenteistycznego”, „Roczniki Filozoficzne” 4, 2012, s. 313–337.
 • Życiński J., Bóg Abrahama i Whiteheada, Tarnów 1992.
 • Życiński J., Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego, Lublin 2002.
 • Życiński J., Głębia bytu, Poznań 1988.
 • Życiński J., Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej, Lublin 2000.
 • Życiński J., Kosmiczna perspektywa kulturowej ewolucji człowieka, Lublin 2005.
 • Życiński J., Medytacje sokratejskie, Lublin 1991.
 • Życiński J., Metafizyka o smaku przygody, w: M. Heller, J. Życiński, Drogi myślących, Kraków 1983, s. 25–35.
 • Życiński J., Na zachód od domu niewoli, Poznań 1997.
 • Życiński J., Teizm i filozofia analityczna, t. II, Kraków 1988.
 • Życiński J., Trzy kultury. Nauki przyrodnicze, humanistyka i myśl chrześcijańska, Poznań 1990.
 • Życiński J., Ułaskawienie natury, Kraków 1992.
 • Życiński J., W kręgu nauki i wiary, Kalwaria 1989.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5b7b585-9dac-4b02-93c8-67c9a510407b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.