Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 4 | 223-233

Article title

Etyczny wymiar poradnictwa rodzinnego w świetle programów pomocowych. Wybrane zagadnienia

Content

Title variants

EN
Ethical dimension of family counselling in the light of assistance programs. Selected issues

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł to próba opisu działalności poradnictwa rodzinnego i towarzyszących jej wybranych dylematów etycznych. Opracowanie zawiera część poświęconą funkcjonowaniu poradni i charakterystyce pracy w tego typu placówce; jest to część o charakterze bardziej teoretycznym. Druga część zawiera refleksje na temat problemów etycznych, które pojawiają się w pracy poradni przykościelnych współfinansowanych przez programy pomocowe. Zaletą publikacji jest wykorzystanie własnych obserwacji autorki jako praktyka i doświadczenia pracy w poradni rodzinnej. Można mieć nadzieję, że artykuł przyczyni się do rozwoju poradnictwa i współpracy różnych instytucji dla dobra rodziny.
EN
The article is an attempt to describe the activity of family counselling and selected ethical dilemmas accompanying it. The paper includes a part devoted to functioning of the centre and the characteristic work done in such a place; that is a theoretical part. The other part comprises thoughts on the ethical problems appearing in the work of church counselling centre co-financed by assistance programs. The advantage of the paper is the use of own observations of the author as the result of her work and experience gained in the family counselling centre. Let’s hope the article will contribute to develop the family counselling and the cooperation among various institutions for family welfare.

Journal

Year

Issue

4

Pages

223-233

Physical description

Contributors

 • Politechnika Wrocławska

References

 • Druczak K., Etyczny wymiar analizy zdarzeń krytycznych w poradnictwie biograficznym, w: V. Drabik-Podgórna (red.), Poradnictwo między etyką a techniką, Kraków 2007, 219–229.
 • Jasnoch M., Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20ZE%20RzD.pdf, s. 5–8 (31.10.2014).
 • Jarco J., Kalita Z., Semp M., Etyka. Świat wartości moralnych, Warszawa – Wrocław 1993.
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik akademicki, Warszawa 2005.
 • Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29, (29.10.2014).
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/, (01.11.2014).
 • Oleniacz M., Zaufanie w poradnictwie doby indywidualizmu, w: V. Drabik-Podgórna, E. Zierkiewicz (red.), Poradnictwo w kulturze indywidualizmu, Wrocław 2010, 135–145.
 • Piorunek M., Poradnictwo. Wokół kwestii rudymentarnych, w: V. Drabik-Podgórna, E. Zierkiewicz (red.), Poradnictwo w kulturze indywidualizmu, Wrocław 2010, 59–67.
 • Szczukiewicz P., O pomaganiu i psychoterapeutach, Lublin 2005.
 • Szewczyk W., Poradnictwo rodzinne dzisiaj – jak je usprawnić?, w: U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce, Kraków 2013, 221–228.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, http://isap.sejm.gov.pl/Down­load;jsessionid=DAA5A9AA00F8B75D70A0E6A5CC45CC90?id=WDU20040640593&type=3, (02.11.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5b7e66e-1876-46f7-a8d3-5e21a4f94a69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.