PL EN


2016 | 1(13) | 125-141
Article title

Językowe przedstawienie tragedii rodzinnej w Niespodziance Karola Huberta Rostworowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Language representation of family tragedy in Surprise by Karol Hubert Rostworowski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The object of the research is the song Surprise by K. H. Rostworowski. Article analyzes the types of expression_ characteristic for the drama – stage directions and dialogue. The analysis showed that the stage directions implement schemes established in the conventions of drama, perform common scenario and clarifying functions and their nature eligibility is also content of the work. Dialogues and have multi-faceted ties with the standard everyday conversations. Their shape and material language captures the drama of the characters and their family situation. The dominant stylistic piece is colloquialism and related expression.
Year
Issue
Pages
125-141
Physical description
Dates
published
2016-05-23
Contributors
author
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • Rostworowski K. H., Niespodzianka, [w:] idem, Dramaty wybrane, t. 2, Kraków 1967, s. 6-100.
 • Czanerle M., Wstęp, [w:] K.H. Rostworowski, Dramaty wybrane, Kraków 1967.
 • Kawka M., Czy didaskalia to tekst poboczny dramatu, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 9, Kraków 2003, s. 267-274.
 • Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000.
 • Rostworowski K. H., Niespodzianka, [w:] idem, Dramaty wybrane, Kraków 1967, s. 5-100.
 • Skorupska-Raczyńska E., Obraz ludowej religijności w powieściach chłopskich Elizy Orzeszkowej, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. II, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2009, s. 295-312.
 • Skubalanka T., O stylu poetyckim i innych stylach języka, Lublin 1995.
 • Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I, red. S. Skorupka, Warszawa 1974.
 • Wojtak M., Komediowe obrazy potoczności – zarys problematyki, [w:] Przejawy potoczności w tekstach artystycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 2001, s. 133-144.
 • Wojtak M., O języku i stylu polskiego dramatu. Studia i szkice, Lublin 2014.
 • Wojtak M., O języku i stylu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Lublin 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c5b912de-4a8b-4763-99a9-d7d582a67543
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.