Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 125-141

Article title

Językowe przedstawienie tragedii rodzinnej w Niespodziance Karola Huberta Rostworowskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Language representation of family tragedy in Surprise by Karol Hubert Rostworowski

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The object of the research is the song Surprise by K. H. Rostworowski. Article analyzes the types of expression_ characteristic for the drama – stage directions and dialogue. The analysis showed that the stage directions implement schemes established in the conventions of drama, perform common scenario and clarifying functions and their nature eligibility is also content of the work. Dialogues and have multi-faceted ties with the standard everyday conversations. Their shape and material language captures the drama of the characters and their family situation. The dominant stylistic piece is colloquialism and related expression.

Year

Issue

Pages

125-141

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

author
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Rostworowski K. H., Niespodzianka, [w:] idem, Dramaty wybrane, t. 2, Kraków 1967, s. 6-100.
 • Czanerle M., Wstęp, [w:] K.H. Rostworowski, Dramaty wybrane, Kraków 1967.
 • Kawka M., Czy didaskalia to tekst poboczny dramatu, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 9, Kraków 2003, s. 267-274.
 • Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000.
 • Rostworowski K. H., Niespodzianka, [w:] idem, Dramaty wybrane, Kraków 1967, s. 5-100.
 • Skorupska-Raczyńska E., Obraz ludowej religijności w powieściach chłopskich Elizy Orzeszkowej, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. II, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2009, s. 295-312.
 • Skubalanka T., O stylu poetyckim i innych stylach języka, Lublin 1995.
 • Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I, red. S. Skorupka, Warszawa 1974.
 • Wojtak M., Komediowe obrazy potoczności – zarys problematyki, [w:] Przejawy potoczności w tekstach artystycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 2001, s. 133-144.
 • Wojtak M., O języku i stylu polskiego dramatu. Studia i szkice, Lublin 2014.
 • Wojtak M., O języku i stylu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Lublin 1988.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5b912de-4a8b-4763-99a9-d7d582a67543
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.