Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 2(66) | 113-122

Article title

Distinctness of shaping form and the context of place – open landscape and urban structure

Authors

Content

Title variants

PL
Odmienność kształtowania formy a kontekst miejsca – krajobraz otwarty i tkanka miejska

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The subject of this publication represents thoughts and reflections of an architect-practitioner, concerning the differences in shaping architecture depending on the context of the location. The subject of our considerations are buildings designed under the supervision of the author of this text, in Konior Studio. Two examples of buildings in an open landscape are presented: Gymnasium and Cultural Center in Warsaw Białołęka, located outside the urban area, on the edge of the Vistula River, and an office building that is the head office of Press Glass in Konopiska, located in a transformed, green area of a former agricultural wasteland. The next two examples concern buildings located in the urban structure: the Symphony building, which is an extension of the Academy of Music in Katowice, and the building of the State Music School Complex in Warsaw. The author analyzes distinctiveness in the designer’s way of thinking as well as distinctiveness in the solutions shaping architecture depending on the context of place. He also underlines the importance of continuity of thought from the sketch-dream which contains the main idea of the structure, until its implementation. The text is based on relevant literature, supported by in situ research done on characteristic buildings, as well as the architect’s own experiences from the designing process and building development, which served as an illustration of the theses put forth.
PL
Tematem artykułu są przemyślenia i refleksje architekta-praktyka dotyczące relacji, jakie zachodzą pomiędzy kształtowaniem architektonicznej formy a kontekstem przestrzennym otaczającego środowiska. Przedmiotem rozważań są budynki zaprojektowane pod kierunkiem autora niniejszego tekstu w autorskiej pracowni Konior Studio. Obiekty w krajobrazie otwartym zaprezentowano na przykładzie Gimnazjum i Centrum Kultury zlokalizowanym poza terenem zurbanizowanym, na brzegu Wisły w Warszawie-Białołęce oraz biurowca będącego siedzibą główną firmy Press Glass, usytuowanego na przekształconym, zielonym obszarze dawnych nieużytków rolnych. Kolejne dwa przykłady – ulokowane w tkance miejskiej – to budynek „Symfonii”, będący rozbudową Akademii Muzycznej w Katowicach oraz siedziba Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie. Autor analizuje odmienność sposobu myślenia projektanta oraz odmienność rozwiązań kształtujących architekturę w zależności od kontekstu miejsca. Wskazuje także na wagę ciągłości myśli: od szkicu-marzenia, który zawiera główną ideę planowanego obiektu, aż po realizację. Podstawą jest literatura przedmiotu poparta badaniami in situ charakterystycznych obiektów oraz doświadczenia własne architekta wyniesione z procesu projektowania i realizacji budynków, które posłużyły za ilustrację prowadzonych rozważań.

Journal

Year

Issue

Pages

113-122

Physical description

Contributors

author
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

References

 • Niemojewski L., Uczniowie cieśli. Rozważania nad zawodem architekta, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1947 [reprint: 1999].
 • Juzwa N., Krotowski T., Sketch – Computer – Imagination. Reflections on Architecture Education Methodology, [in:] A. Kępczyńska-Walczak, S. Białkowski (eds.), Computing for a better tomorrow. Proceedings of the 36th eCAADe Conference, Lodz University of Technology, Lodz, Poland, 19–21 September 2018, Vol. 1, 583–588.
 • Słyk J., Źródła architektury, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009.
 • Gehl J., Miasta dla ludzi, RAM, Kraków 2014.
 • Tschumi B., Event-Cities 3. Concept vs. Context vs. Content, The MIT Press, Cambridge–London 2005.
 • Jencks Ch., Ecstatic Architecture. The surprising Link, Wiley, New York 1999.
 • Peltason R., Yan-Ong G., The Pritzker Prize Laureates in Their Own Words, Thames & Hudson, London 2010.
 • Malkowski T., Ceglana melodia, “Architektura i Biznes” 2008, nr 6, 64.
 • Juzwa N., Świerzawski J., Myśli. Marzenia. Miejsce. Architektura polska w innowacyjnej współczesności, NIAiU, [in press].
 • Saieh N., Multiplicity and Memory: Talking About Architecture with Peter Zumthor, www.archdaily.com/85656/multiplicity-andmemory-talking-about-architecture-with-peter-zumthor [accessed: 18.02.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5bba4d3-2a6f-4f61-881e-789d86ee1aa9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.