Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 4 | 21-30

Article title

The use of didactic laws in the teaching of the physical elements involved in judo techniques

Content

Title variants

PL
Prawa dydaktyczne w treningu ćwiczeń fizycznych techniki w judo

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Purpose. The optimization of training judo practitioners in the techniques of the physical elements of judo based on the underlying principles and the informational-matrix training technology model, which was created to train sportspeople in motor skills. Methods. Two groups of students participated in the research: the experimental group (young men aged 18-20, n= 30) and a control group (young men aged 18-20, n=30). All the necessary procedures to verify the uniformity of the groups were conducted (p<0.05). The experiment was conducted from 2010 to 2014. We used statistical methods to determine the qualitative and quantitative indicators in the resulting research data of the research (X mean, t, p, s). Results. We substantiated the use of didactic laws in the training of Judo techniques. Adequate usage of goal-setting structural elements in the training of motor actions for the mastery of physical exercises was accentuated. The principle of functional redundancy and reliability in the execution of the Ura Nage throw was demonstrated. The possibility of applying didactic laws to training in counter attack for example, was shown. It was noted that when there was a high level of fatigue there was a reduction in the variability of effort differentiation. This phenomenon is recommended for use as a methodic technique in training and in the perfection of movements to increase their stability and reliability. We determined the degree of motor exercise mastery, which met its required outcome. A minimum number of exercise and cycle repetitions was set at an 80% skillfulness level (189- 504 repetitions and 3-8 cycles). Such an approach to mastering martial arts techniques reduced training time by between 2.97 and 7.96 times. Conclusions. One of main factors in perfecting the training process is a consideration of didactic laws, the sports practitioner’s individual features; his individual style. It is important to substantiate the optimal correlation of physical loads and a sports practitioner’s rest intervals.
PL
Cel. Optymalizacja treningu techniki ćwiczeń fizycznych w judo na podstawie praw dydaktycznych i matrycy informacyjnej modelu technologii szkolenia, stworzonej do treningu zdolności motorycznych sportowców. Metody. W badaniach uczestniczyły dwie grupy studentów: grupa eksperymentalna (chłopcy, w wieku 18-20, n = 30) oraz grupa kontrolna (chłopcy, w wieku 18- 20, n = 30). Wszystkie wymagane procedury weryfikacji jednorodności grup zostały przeprowadzone (p <0,05). Eksperyment odbył się w latach 2010-2014. Użyto metod statystycznych dla określenia jakościowych i ilościowych wskaźników otrzymanych wyników badań (średnia X, t, p, s). Wyniki. Uzasadniono stosowanie praw dydaktycznych w treningu technik judo. Podkreślone zostało odpowiednie wykorzystanie elementów konstrukcyjnych przy wyznaczaniu celów szkolenia w ćwiczeniach fizycznych. Przedstawiona została zasada redundancji funkcjonalnej i niezawodności w wykonywaniu rzutu Ura Nage, a także możliwość zastosowania praw dydaktycznych w treningu na przykładzie kontrataku. Zauważono także, że przy wysokim stopniu zmęczenia zmienność różnicowania się wysiłku zostaje zmniejszona. Zjawisko to jest zalecane do stosowania, jako technika metodyczna w treningu i doskonaleniu ruchów w celu zwiększenia ich stabilności i wiarygodności. Autorzy stwierdzili stopień opanowania ćwiczeń motorycznych, które spełniły bezwarunkowo swoje zadanie. Ustalona została minimalna ilość ćwiczeń i cykli powtórzeń wymaganych by osiągnąć sprawność na poziomie 80% (189-504 powtórzeń i 3-8 cykli). Takie podejście do opanowania technik sztuk walki oszczędza czas treningu od 2,97 do 7,96 razy. Wnioski. Jednym z głównych czynników procesu szkolenia doskonałości sportowej jest uwzględnienie przepisów dydaktycznych, indywidualnych cech sportowca i jego indywidualnego stylu. Ważne jest, aby uzasadnić optymalną korelację obciążeń fizycznych i przerw na odpoczynek dla sportowców.

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

21-30

Physical description

Contributors

  • National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv (Ukraine)
  • Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv (Ukraine)
author
  • Matej Bel University, Banska Bystrica (Slovakia)
author
  • Chernigiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University, Chernigiv (Ukraine)
  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5bc34fb-8add-4408-b4b8-1ec48778399d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.