Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(30) | 64-89

Article title

Bariery architektoniczne w Stalowej Woli w opinii osób z niepełnosprawnością ruchową

Title variants

EN
Architectural Barriers in Stalowa Wola in Opinion of People with Physical Disabilities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł oparty jest na wynikach badań przeprowadzonych wraz z Kołem Naukowym „Societas” na terenie Stalowej Woli. Badania zrealizowano wśród osób z niepełnosprawnością w okresie od marca do czerwca 2011 roku. Ich wyniki pozwoliły rozpoznać, jakie miejsca na terenie miasta są niedostatecznie przystosowane do sprawnego funkcjonowania niepełnosprawnych. Okazało się, że symboliczne „schody” (a dosłownie rzecz biorąc – „brak podjazdów dla wózków inwalidzkich”), jakie wielokrotnie są przywoływane w różnych kampaniach społecznych mających na celu szeroko rozumianą integrację niepełnosprawnych z osobami w pełni sprawnymi, stanowiły największy problem w różnych instytucjach użyteczności publicznej w mieście (szczególnie w urzędach pocztowych, na dworcu kolejowym i autobusowym, w urzędzie miasta, szkołach, urzędzie skarbowym oraz w sklepach). Najmniej barier architektonicznych było w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Badani w miarę dobrze ocenili także (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), kościoły, placówki służby zdrowia oraz banki.
EN
The paper is based on results of the research carried out jointly with the Scientific Circle ‘Societas’ in the area of Stalowa Wola. The research was realized among disabled people in the period from March to June 2011. Their results enabled to define which places in the city area are not sufficiently prepared for smooth functioning of the disabled. It occurred that symbolic ‘stairs’ (namely – ‘no wheelchair ramps’), which are often brought back in various social campaigns aimed at widely comprehended integration of the handicapped with fully able-bodied people, were a major problem in various public utility institutions in the city (particularly post offices, railway and bus stations, a city hall, schools, revenue office and shops). The fewest architectural barriers were the Stalowa Wola District Office. The researched people also expressed fairly positive opinions (more positive than negative opinions) on Social Insurance Company (ZUS), churches, medical centres and banks.

Contributors

  • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
author
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5c195f7-dcf4-4e8f-8e10-b7e981fd5c2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.