Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1-2 (265-266) | 127-139

Article title

Cisza zaryglowanego miasta. O pejzażu dźwiękowym Jerozolimy w prozie Amosa Oza

Authors

Content

Title variants

EN
Silence of the Locked City. About the Soundscape of Jerusalem in Amos Oz’s Prose

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this article is to analyze Jerusalem’s soundscape as depicted in the works of the Israeli writer Amos Oz, employing the notion of a “soundscape” created by the Canadian musicologist R. Murray Schafer and developed within the interdisciplinary field of “sound studies”. Oz’s literary vision of Jerusalem refers mainly to the period of the riots and armed attacks in the 1940s, as well as to the later division of this city that lasted until 1967. The most distinctive and most often presented sounds, the so called soundmarks, in Oz’s prose create the specific character of Jerusalem and its identity as distinct from the rest of Israel. It is depicted as an outlying, gloomy and “distrustful” city that is overwhelmed with fear. The sounds of nature, such as reverberations of wind or voices of wild and domestic animals (howling of jackals, barking of dogs or caterwauling of cats) merge with the sounds belonging to the sphere of culture (clangour of bells, tunes of the piano), as well as with those of firings and explosions. Because of the lack of noise generated by cars, the soundscape of Jerusalem is typical of rustic spaces rather than of the spaces of other modern cities: all sounds, even the most low-keyed rustles and humming, are audible in its dominant silence.

Year

Pages

127-139

Physical description

Dates

published
2018-11-20

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Biederman Hans, Leksykon symboli, tłum. Jan Rubinowicz, Muza, Warszawa 2001.
 • Broniewski Władysław, Wiersze zebrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1955.
 • Encyclopedia Judaica, vol. 11, Keter Publishing House, Jerusalem 1972.
 • Kagge Erling, Cisza. Opowieść o tym, dlaczego straciliśmy umiejętność przebywania w ciszy i jak ją odzyskać, przeł. Iwona Zimnicka, Muza, Warszawa 2017.
 • Losiak Robert, Malowniczość pejzażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audiosfery, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 45–57.
 • Losiak Robert, Słuchanie i wołanie. Przestrzeń w doświadczeniu fonicznym, „Tematy z Szewskiej” 2011, nr 1 (5), s. 111–115.
 • Marak Katarzyna, Odgłosy w bezgłosie: niesamowitość dźwięku według Davida Toopa, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 71–87.
 • Misiak Tomasz, Dźwięk, technologia, środowisko... muzyka? Na pytania odpowiadają Lidia Zielińska, Marek Chołoniewski i Krzysztof Knittel, „Kultura Współczesna” 2012, nr 1, s. 10–19.
 • Oz Amos, Czarownik swojego plemienia. Eseje, wybór i przekł. Danuta Sękalska, wstęp Stefan Bratkowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
 • Oz Amos, Har haeca hara’a, Keter, Jerozolima 2009.
 • Oz Amos, Judasz, przeł. z hebr. Leszek Kwiatkowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2014.
 • Oz Amos, Michael szeli, Keter, Jerozolima 1990.
 • Oz Amos, Mój Michał, przeł. z ang. Urszula Łada-Zabłocka, Czytelnik, Warszawa 1991.
 • Oz Amos, Opowieść o miłości i mroku, powieść autobiograficzna, przeł. z hebr. Leszek Kwiatkowski, Muza, Warszawa 2005.
 • Oz Amos, Wzgórze Złej Rady, przeł. z hebr. Agnieszka Jawor-Polak, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2009.
 • Rodaway Paul, Sensuous Geographies: Body, Sense and Place, London, Routledge, New York 1994.
 • Said Edward W., Orientalizm, tłum. Witold Kalinowski, wstęp Zdzisław Żygulski jun., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991.
 • Schafer Murray R., Muzyka środowiska, przeł. Danuta Gwizdalanka, w: Kultura dźwięku: teksty o muzyce nowoczesnej, wyb. i red. Christoph Cox, Daniel Warner, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 52–63.
 • Schafer Murray Raymond, The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World, Vermont: Destiny Books, Rochester 1994.
 • Goodman Susan, Jerusalem Soundscape, www.jpost.com/Local-Israel/In-Jerusalem/Jerusalem-soundscape [5.06.2017].
 • Lewis Awi, Project Jerusalem, Hebrew University, https://www.youtube.com/watch?v=BpdcXtU5CBk [17.09. 2017].
 • Gradowski Mariusz, R. Murray Schafer – pan od przyrody?, „Glissando”; www.glissando.pl/tekst/rmurray-schafer-pan-od-przyrody-2/ [20.04.2017].
 • Tenczyńska Anna, Odbiór klasycznej muzyki instrumentalnej, http://sensualnosc.bn.org.pl/team/login/ [5.06.2017].
 • Zarych Elżbieta, Nocna rozmowa – nokturn w muzyce, literaturze i malarstwie romantyzmu, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 357–385.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Rehavia [5.11.2017].
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Sha’arei_Hesed [5.11.2017].
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Nabi_Samuil [5.11.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5c1c1a2-6b96-4b22-8062-1380b46820fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.