Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(925) | 43-56

Article title

Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie

Authors

Title variants

EN
Analysis of the Effectiveness of Mixed Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena dochodowości mieszanych strategii inwestowania cyklicznego z uwzględnieniem kosztów transakcji na przykładzie trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 i sWIG80. W pracy wykorzystano popularne wskaźniki analizy technicznej: średnie kroczące wraz z dodatkowymi metodami filtracji sygnałów kupna i sprzedaży. Analizę efektywności strategii inwestycyjnych uzupełniono o obliczenie maksymalnych dopuszczalnych prowizji od składanych zleceń transakcyjnych, a wyniki zyskowności rozważanych strategii zestawiono ze strategią „kup i trzymaj”.
EN
The purpose of this article is to research the profitability of mixed investment strategies including transaction costs, based on three stock indexes: WIG20, mWIG40 and sWIG80. In the paper, the moving averages method is employed together with the filtration of buy and sell signals. The analysis of the effectiveness of the investment strategies also includes the deduction of the maximum amount of fees. Results of the mixed investment strategies were compared with the strategy known as „buy and hold”.

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

  • Bessembinder H., Chan K. [1998], Market Efficiency and the Returns to Technical Analysis, „Financial Management”, vol. 27, nr 2.
  • Brock W., Lakonishok J., LeBaron B. [1992], Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, „Journal of Finance”, nr 47.
  • Czekała M. [1997], Rynek kapitałowy. Analiza fundamentalna i techniczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Gerov M.I. [2005], The Predictive Power and Economic Effectiveness of Trading Rules Strategies: Application of VMA (p, q, r) and TRB (p, r, d) Conditional Models to Canadian Equity Market, Thesis in John Molson School of Business, Montreal.
  • Isakov D., Hollistein M. [1999], Application of Simple Technical Trading Rules to Swiss Stock Prices: Is It Profitable? „Financial Markets and Portfolio Management”, vol. 13, nr 1.
  • Murphy J.J. [1999], Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5c3c87a-9a74-44fd-ad08-86c883841a09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.