Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 508 | 29-37

Article title

Korekta efektów względnych oddziaływań uwzględniająca nieobserwowaną zmienną

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Nieuwzględniona w badaniu obserwacyjnym zmienna może powodować obciążenie szacowanego efektu oddziaływania. Metoda analizy wrażliwości VanderWeele’a i Araha pozwala ocenić wielkość obciążenia spowodowanego przez nieuwzględnioną w badaniu zmienną wpływającą na selekcję, jak i na zmienną wyjściową i tym samym umożliwia skorygowanie oszacowanego efektu oddziaływania. Gdy jednak celem badania jest efekt względny oddziaływania, taki jak iloraz szans, a binarna zmienna wynikowa nie jest rzadka, korekta ilorazu szans za pomocą tej metody według VanderWeele’a i Araha„ „jest skomplikowana do przeprowadzenia”. W badaniach społeczno-ekonomicznych zmienna wynikowa zazwyczaj nie jest rzadka, dlatego do skorygowania ilorazu szans warto stosować metodę Greenlanda. Celem pracy jest propozycja zastosowania metody Greenlanda do skorygowania ilorazu szans opisującego relację pomiędzy zatrudnieniem, a uczestnictwem w stażu młodych bezrobotnych

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5d07e48-6c76-42e8-afe3-24b7e01d1e59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.