Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 (17) | 187-215

Article title

Evaluating the characteristics of partner interaction based on his facial emotional expression and depending on the social value orientation of the observer

Authors

Content

Title variants

PL
Ocena cech partnera interakcji zależnie od jego mimicznej ekspresji emocjonalnej i od orientacji społecznych obserwatora

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper fits into the trend in the research into the link between social value orientations and the perception of a facial emotional expression. The issues addressed in this paper relate to main topic area: the link between social value orientations and the assessment of the characteristics of another individual displaying various emotions on their face. An “omnibus” type representative survey was carried out according the experimental scheme, entirely via the Internet (N = 972). The following tools were used: for the measurement of social value orientations, a modified version of the Ring Measure of Social Values ; for the experimental manipulation, photographs of facial expressions (happiness, anger, neutrality); a scale for the assessment of the perception of the individuals presented on the photographs. As expected, a link was demonstrated between the cooperative orientation and a high level of trust in, and positive assessments of a person displaying a facial expression of happiness. What was also revealed was the diversity of the perception of a person displaying various facial expressions (especially neutrality and happiness) depending on the type of (general and specific) indicators of social value orientations. In general, a person with a smiling and neutral facial expression was assessed significantly more positively (and more trust was put in that person) by prosocials (those with a high degree of the orientation on the others; cooperators and altruists) than by those oriented proself (those with a high degree of the orientation on oneself; competitors and individualists).
PL
Praca wpisuje się w nurt badań w obszarze związku orientacji społecznych z percepcją mimicznego wyrazu emocjonalnego. Problematyka podjęta w zaprezentowanym badaniu odnosi się do związku orientacji społecznych z oceną charakterystyk innej osoby prezentującej na twarzy różne emocje. Badanie reprezentatywne typu omnibus przeprowadzono w schemacie eksperymentalnym, w całości za pośrednictwem internetu (N = 972). Wykorzystywane narzędzia to: do pomiaru orientacji społecznych zmodyfikowana wersja Metody Kołowej Liebranda; do manipulacji eksperymentalnej - zdjęcia mimicznej ekspresji radości, złości i neutralny wyraz twarzy; skala do oceny postrzegania prezentowanych na zdjęciach osób. Zgodnie z przewidywaniami wykazano związek orientacji kooperacyjnej z wysokim poziomem zaufania i pozytywnymi ocenami w stosunku do osoby z mimiczną ekspresją radości, a także na zróżnicowanie postrzegania osoby eksponującej różne wyrazy mimiczne (szczególnie neutralny i radość) w zależności od rodzaju obu wskaźników (ogólnych i szczegółowych) orientacji społecznych. Ogólnie prospołeczni (wysoka orientacja na innych; kooperanci i altruiści) istotnie pozytywniej, niż zorientowani pro-ja (wysoka orientacja na siebie; rywalizacyjni i indywidualiści) oceniali (w tym też obdarzali większym zaufaniem) osobę o uśmiechniętym i neutralnym wyrazie twarzy.

Year

Issue

Pages

187-215

Physical description

Contributors

  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5d2a2ca-fc85-42e6-bb98-09eca81ca299
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.