PL EN


2015 | 2/2015 (52), t.1 | 192-203
Article title

Uwarunkowania rozwoju systemów e-government w Republice Południowej Afryki z perspektywy użytkownika indywidualnego

Authors
Content
Title variants
EN
Determinants of e-Government Development in the Republic of South Africa from the Perspective of a Private User
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono rozwój systemów e-government w RPA oraz główne czynniki, które miały na niego wpływ. Omówiono koncepcję świadczenia e-usług dla obywateli wraz ze skalą poziomu zaawansowania. Następnie przedstawiono wyniki analizy e-usług świadczonych przez administrację publiczną w RPA. W podsumowaniu zawarto rekomendacje i wnioski co do kierunków rozwoju e-government w RPA.
EN
The paper presents the development of e-government in South Africa and the main influencing factors. It discusses the concept of providing e-services for citizens and levels of their sophistication. The paper includes the results of an analysis of e-services provided by the public administration in South Africa. The summary provides recommendations and conclusions about the directions of e-government development in South Africa.
Year
Pages
192-203
Physical description
Dates
published
2015-02-02
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
References
  • Department of Public Service and Administration (2001). Electronic Government. The Digital Future. A Public Service IT Policy Framework. Pozyskano z: http://www.westerncape.gov.za/Text/2003/12/egovernmentpolicy.pdf (20.08.2014).
  • Department of Public Service and Administration (2003). The Machinery of Government. Structure and Functions of Government. Pozyskano z: z http://www.westerncape.gov.za/Text/2003/12/egovernmentpolicy.pdf (10.07.2014).
  • Government Chief Information Officer (2004). Batho Pele Gateway and Evolution to E-Government. Pozyskano z: http://www.pmg.org.za/docs/2004/appendices/040825gateway.ppt (17.08.2014).
  • MFW (2014). World Economic Outlook Database. Pozyskano z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weoselgr.aspx (18.07.2014).
  • Provincial Government of the Western Cape (2001). The Cape Online E-government Programme. Pozyskano z: http://www.westerncape.gov.za/Text/2005/12/capeonline_strategy_aug_2001.pdf (04.07.2014).
  • South African Government Services (2014). Katalog e-usług. Pozyskano z: http://www.services.gov.za/services/content/Home (18.08.2014).
  • Statistics South Africa (2012). General Household Survey 2012. Pozyskano z: http://www.statssa.gov.za/publications/P0318/P0318August2012.pdf(05.08.2014).
  • UNPAN (2010). UN E-Government Survey 2010. Pozyskano z: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2010-Survey/Complete-survey.pdf (25.08.2014).
  • UNPAN (2014). UN E-Government Survey 2014. Pozyskano z: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf (25.08.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c5d46ec1-f895-455a-98ae-bc01d0a979d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.