Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 17 | 161-173

Article title

„Hier gibt es nur ein entweder oder!“. Emocje w politycznych drukach ulotnych z okresu Wolnego Miasta Gdańska (1920–1939)

Content

Title variants

EN
“Hier gibt es nur ein entweder oder!” Emotions in Political Leaflets from the Free City of Gdansk Period (1920–1939)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Since ancient times, the goal of the language of politics has been to evoke emotions among recipients. It is no different in the forms that were created for the needs of election campaigns for Volkstag during the Free City of Gdańsk period (1920–1939). Leaflets were the most important media at that time; they were distributed on the streets, stuck on the walls. Their analysis reveals the language strategies that the authors used to encourage voting. The parties consistently create a picture of a city detached from the German homeland whose existence is threatened. They are eager to refer to such universal values as: homeland, patriotism, community, unity and Germanness. The texts are characterized by language aggression towards opponents, emotional saturation and the dichotomy of choice, the quintessence of which are the words used in the title from one of the leaflets.

Year

Issue

17

Pages

161-173

Physical description

Dates

published
2020-06-20

Contributors

 • Polish Academy of Arts and Sciences Gdansk Library

References

 • Bain Peter i Paul Shaw (red.). Blackletter: Type and National Identity. New York: Princeton Architectural Press: Cooper Union for the Advancement of Science and Art, 1998. Print.
 • Barańczak, Stanisław. „Słowo-Perswazja-Kultura masowa”. Etyka słowa t. 1. Red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk i Jadwiga Puzynina. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 483–494. Print.
 • Bartmiński, Jerzy. Stereotypy mieszkają w języku: studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Print.
 • Bartoszewicz, Iwona. „Autoportret partii politycznych na podstawie sloganów wyborczych użytych w kampanii przed wyborami do Sejmu i Senatu RP w 1991 r.”. Język a kultura t. 11. Red. Janusz Anusiewicz i Bogdana Siciński. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994, 91–96. Print.
 • Billig, Michael. Banalny nacjonalizm. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008. Print.
 • Borkowski, Igor. Świt wolnego słowa: język propagandy politycznej 1981–1995. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Print.
 • Bralczyk, Jerzy. O języku propagandy i polityki. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2007. Print.
 • Engel, Urlich i Eugeniusz Tomiczek. Wie wir reden: Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast, Wrocław-Dresden: OW [Oficyna Wydawnicza] Atut-Neisse Verlag, 2010. Print.
 • Filipowicz, Stanisław. Mit i spektakl władzy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Print.
 • Giedz-Topolewska, Teresa Zofia. Językowe wyznaczniki pragmatyki współczesnych rosyjskich tekstów reklamowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Print.
 • Grabias, Stanisław. Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Print.
 • Kampka, Agnieszka. Perswazja w języku polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Print.
 • Kochan, Marek. Slogany w reklamie i polityce. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2003. Print.
 • Majkowski, Grzegorz. Ulotka jako gatunek tekstu wyborczego. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2015. Print.
 • Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna i Tadeusz Zgółka (red.). Język perswazji publicznej. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2003. Print.
 • Olszewska, Izabela. „Chrematonimy w funkcji społeczno-kulturowej na przykładzie druków ulotnych Wolnego Miasta Gdańska 1920–1939”. Socjolingwistyka nr 31 (2017): 163–175. Print.
 • Ożóg, Kazimierz. Język w służbie polityki: językowy kształt kampanii wyborczych. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Print.
 • Parkisnon, Brian i Andrew M. Colman (red.). Emocje i motywacja. Poznań: Zysk i S-ka, 1999. Print.
 • Pisarkowa, Krystyna. „Zdanie mówione a rola kontekstu”. Studia nad składnią polszczyzny mówionej: księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6–9 X 1975). Red. Stanisław Grabias, Jan Mazur i Krystyna Pisarkowa. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw, 1978, 7–20. Print.
 • Podręczny słownik bibliotekarza (PSB 2011). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. Print.
 • Searle, John R. Czynności mowy: rozważania z filozofii języka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1987. Print.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5d641ad-60fc-459b-9b1b-ec464e4b6909
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.